První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově a na odloučeném pracovišti Slovenská. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Nabízíme i možnost sportovního zaměření školní docházky (lední hokej). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Třídy:

1. A    1. B    1. C    1. D    2. A    2. B    2. C    3. A    3. B    3. C

4. A    4. B    4. C    4. D    5. A    5. B    5. C    5. D

Vyučující

Zájmové útvary (probíhají od 2. 10. 2017):

Hlavní budova

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
Cambridge – Starters pondělí 13:15-14:00

úterý 13:0-13:45

3.

3.

4. A

6. B

Kopová

Moltašová

12

12

Cambridge – Movers pondělí 13:00-13:45

úterý 13:00-13:45

4.

4.

 8. B

9. A

Valová

Valová

12

12

Cambridge – Flyers pondělí 13:00-13:45 5.  6. B Moltašová 12
Cimbál pondělí 13:45-14:30 5. 5. C Přibylová 8
Cimbálová muzika* středa 13:00-14:00 1.-5. 5. C Přibylová 40
Divadélko Pražáček čtvrtek 13:30-14:15 3. 3. B Mahdalová 15
Dyslektický úterý od 13:10 5. 5. A Navrátilová 4
Dyslektický středa 13:00-14:00 4.-5. 5. B Savková 5
Flétna pondělí 13:00-13:45 3.-5. 4. C Vicanová 15
Hodinka pro nadané úterý 13:00-14:00 1.-5. čítárna Česneková
Jóga středa 13:00-13:45 1.-2. tělocvična Mahdalová 20
Kamarád úterý 14:00-15:00 Blažková 5
Logopedie dle domluvy 1.-3.

1.-5.

Veselá

Stanislavová

8

10

Moderní tanec úterý 13:00-13:45 2.-5. 4. C Vicanová 10
Němčina** čtvrtek 12:45-13:30

pondělí 13:00-13:45

pondělí 14:00-14:45

1.

2.-3.

4.-5.

Konvalinová

Bartůňková

Bartůňková

15

15

15

Sborový zpěv čtvrtek 13:45-14:30 2.-5. hudebna Stibůrková
Sportovní hry pondělí 13:45-14:30 3. tělocvična Březinová 20
Stolní tenis pátek 14:30-15:30 1.-2. tělocvična Bíla
Výtvarný Doležalová
Zdravotnický úterý od 13:00  2.-5. 2. A Kadlčíková 10

* Stránka dětské cimbálové muziky

** Nepovinný předmět

 

Hlavní budova – kroužky pod záštitou SVČ

Název termín ročník místnost vedoucí
 Cimbál úterý 13:15-15:00 1.-5. 5. C Přibylová
Stolní tenis pondělí 15:30-17:00

středa 16:00-17:30

pátek 15:30-17:00

1.-5. tělocvična Bíla

* Cena 430,- na celý školní rok, ** Cena 500,- na celý školní rok

Odloučené pracoviště Slovenská -školní kroužky

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
Břišní tance pondělí 13:15-14:15 3.-5. tělocvična Doležalová
Dyslektický pondělí 12:45-13:30 1.-5. 5. D Tunková
Němčina úterý 7:00-7:45 2.-5. Blahynková 10
Pohybové hry čtvrtek 13:30-14:15 3.-5. tělocvična Illová
Sborový zpěv úterý 13:00-13:45 1.-5. 5. D Navrkalová

Odloučené pracoviště Slovenská – kroužky pod záštitou SVČ (zpoplatněno podle ceníku SVČ)

Název termín ročník vedoucí
Florbal úterý 14:30-16:00

úterý 16:00-17:30

1.-3.

4.-5.

Alexa