První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově a na odloučeném pracovišti Slovenská. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Nabízíme i možnost sportovního zaměření školní docházky (lední hokej). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Třídy:

1. A    1. B    1. C    2. A    2. B    2. C    2. D    3. A    3. B    3. C

4. A    4. B    4. C    5. A    5. B    5. C    5. D

Vyučující

Zájmové útvary :

Hlavní budova

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
 Čtenářský klub pátek 13:00 – 14:15  5.  čítarna Doležalová 12
 Sborový zpěv čtvrtek 13:30 – 14:15  2. – 5. učebna HV Stibůrková
 Německý jazyk  pondělí 11:50 – 12:35 1. 1. B Bartůňková  15
 Německý jazyk  pondělí 13:00 – 13:45  2. – 4.  1. B Bartůňková  20
 Německý jazyk čtvrtek 11:50 – 12:35  2. Konvalinová  20
 Německý jazyk čtvrtek 12:45 – 13:30  1. Vocílková  15
 Sportovky úterý 12:45 – 13:15 3.  tělocvična Kutláková 20
 Pohybové hry  čtvrtek 13:40 – 14:25  2. tělocvična Savková
 Jóga úterý 13:00 – 13:45  1. – 2.  čítarna Mahdalová  20
 Divadélko  čtvrtek 13:30 – 14:20 4. 4. B Mahdalová
 Cambridge čtvrtek 13:00 – 13:45 3. 3. C Tunková 12
Hrátky s angličtinou pondělí 13:15 – 14:00 2. 2. B Kopová 16
 Cambridge pondělí 13:00 – 13:45 4.  8. B Valová 12
 Cambridge čtvrtek 13:00 – 13:45 4. 7. B Moltašová 12
 Cambridge  středa 14:00 – 14:45 5.  9. C Krejčová 12
 Cambridge úterý 13:00 – 13:45  5. 6.C  Čepová  12
 Zdravotnický kroužek  čtvrtek 13:15 – 14:00 3.A Kadlčíková 10
 Sportovní hry  středa 12:45 – 13:30  1.  tělocvična Navrátilová  20
 Dětská cimbálová muzika středa 13:45 – 14:15  2. – 5. čítarna Přibylová  20
 Cimbálová muzika pondělí 13:30 – 14:00  6.  čítarna Přibylová 15
Cimbál pondělí 14:00 – 15:00 6. čítarna Přibylová  8
 Klub nadaných dětí úterý 13:00 – 14:00 1. – 5. 2. A  Česneková
 Moderní tanec  úterý  4. – 5.  Vicanová
 Housličky zábavně středa 14:15 – 14:35  2. – 5.  čítarna Přibylová 6

* Stránka dětské cimbálové muziky

** Nepovinný předmět

 

Hlavní budova – kroužky pod záštitou SVČ

Název termín ročník místnost vedoucí

 

Odloučené pracoviště Slovenská -školní kroužky

Název termín ročník místnost vedoucí kapacita
 Německý jazyk úterý 7:00-7:45 2. – 5. Blahynková 15
 Sportovní gymnastika čtvrtek 13:15 – 14:00  2. – 5.  Tělocvična Navrkalová 15
 Břišní tance  úterý 13:15 – 14:00 2. – 5. Tělocvična Doležalová 15
 Pohybové hry pondělí 13:15 – 14:00  2. – 5. Tělocvična  Illová 20
 Aerobic středa 15:00 – 15:45 2. -5.  Tělocvična Protivinská  15

Odloučené pracoviště Slovenská – kroužky pod záštitou SVČ (zpoplatněno podle ceníku SVČ)

Název termín ročník vedoucí
 Florbal  úterý 14:30 – 16:00 mladší žáci Alexa
Florbal úterý 16:00 – 17:30 starší žáci Alexa