5. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Ježková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13. 30
Pondělí ČJ M PŘV AJ / AJ HV
Úterý ČJ M M VV TV
Středa ČJ AJ / AJ M ČJ IN / IN
Čtvrtek TV M AJ / AJ VL ČJ
Pátek ČJ M VL PŘV ČJ

Mgr. Iva Ježková

Webové stránky třídy

ČJ – Český jazyk -  Mgr. Iva Ježková

AJ – Anglický jazyk - Bc. David Burda, Bc. Tomáš Polák

M – Matematika - Mgr. Iva Ježková

PŘV – Přírodověda - Mgr. Iva Ježková

VL - Vlastivěda - Mgr. Milan Škorpík

IN - Informatika - Mgr. Iva Ježková, Mgr. Radka Vicanová

HV – Hudební výchova - Mgr. Iva Ježková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Iva Ježková

TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Iva Ježková

Mgr. Iva Ježková

SŠŘS Mgr. Iva Ježková

Mgr. Iva Ježková

Třídní učitelka 5. A