5. A

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Navrátilová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí ČJ M VL HV AJ
Úterý TV ČJ M PŘV IN TV
Středa ČJ M PŘV AJ ČJ
Čtvrtek ČJ M M AJ ČJ
Pátek ČJ M VL VV

Mgr. Kateřina Navrátilová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Kateřina Navrátilová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Kateřina Navrátilová

PŘ – Přírodověda - Mgr. Kateřina Navrátilová

VL – Vlastivěda - Mgr. Kateřina Navrátilová

HV – Hudební výchova - Mgr. Kateřina Navrátilová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Kateřina Navrátilová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Kateřina NavrátilováI

PČ – Pracovní činnosti Mgr. Kateřina Navrátilová

IN – Informatika - Mgr. Radka.Vicanová

Mgr. Kateřina Navrátilová

SŠŘS Mgr. Kateřina Navrátilová

Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 5. A, koordinátor sociálně znevýhodněných žáků