Poradenská pomoc

Logopedie:

Mgr. Petra Veselá

Mgr. Jana Stanislavová

Externí dětský psycholog:

Mgr. Jana Flachowská, při PPP Znojmo.  flachowska@orgman.cz

Externí speciální pedagog:

Mgr. Petra Špačková, při PPP Znojmo. spackova@orgman.cz

Mgr. Lucie Drábková, při PPP Znojmo. drabkova@orgman.cz

PPP Znojmo: 515 26  00 77

Plánované preventivní programy na tento školní rok:

 

I. stupeň

Bezpečně doma

Injekční stříkačka 

Zebra se za tebe nerozhlédne

Dopravní výchova

 

II. stupeň

Programy společnosti PRESAFE

Neboj se!

Desatero pro primární prevenci - 

                                                     Nekouřit je COOL!

                                                     Umět se bránit je COOL!

                                                     Nebýt obětí je COOL!

                                                     Neexperimentovat je COOL!

                                                     Zastavit domácí násilí je COOL!

                                                     Nezačít je COOL!

                                                     Postavit se šikaně je COOL!

                                                     Přijmout se je COOL!

                                                     Přijmout pomoc je COOL!

                                                     Nebýt závislý je COOL!

                                                     Program společnosti Podané ruce

                                                     Rizika a dopady příležitostného užívání návykových látek