Poradenská pomoc

Logopedie:

Mgr. Petra Veselá

Mgr. Jana Stanislavová

Externí dětský psycholog:

Mgr. Jana Flachowská, při PPP Znojmo.  flachowska@orgman.cz

Externí speciální pedagog:

Mgr. Petra Špačková, při PPP Znojmo. spackova@orgman.cz

Mgr. Lucie Drábková, při PPP Znojmo. drabkova@orgman.cz

PPP Znojmo: 515 26  00 77