Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pracoviště Slovenská – 603 763 306

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Poplatek za školní rok 2018/2019

Výše poplatku za školní družinu činí 100 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  • 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (100 Kč)
  • 1 x ročně do konce září (1000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 1000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Školní družina

SŠŘS Zuzana Bartošíková

Zuzana Bartošíková

I. oddělení, vedoucí školní družiny
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

II. oddělení
SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

III. oddělení
SŠŘS Danuše Becková

Danuše Becková

IV. oddělení
SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

VI. oddělení
SŠŘS Tereza MIkelová

Tereza MIkelová

VI. oddělení
SŠŘS Adriana Holá

Adriana Holá

VII. oddělení
SŠŘS Hana Brožová

Hana Brožová

VIII. oddělení
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

IX. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Florbal čtvrtek 15. 00 - 16. 15 1. -4. Holá 15
Výtvarný kroužek čtvrtek 15. 00 - 16. 15 1. -3. Šebáková 15
Kuchtík čtvrtek 15. 00 - 16. 15 3. -4. Bartošíková 10
Sport. gymnastika středa 15. 00 - 16. 30 1. -3. Becková 15
Flétna, klavír pondělí 15. 00 - 16. 30 1. -3. Vozáblová 15

Odloučené pracoviště Slovenská

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Aerobic středa 15. 00 - 15. 45 2. -5. TV Protivínská 20

Kroužky školní družiny jsou zdarma, bude vybírán pouze poplatek na spotřební materiál (dle potřeb kroužku). Bližší informace budou dětem poskytnuty na začátku školního roku. Kroužky probíhají od 1. 10. 2018.