Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

 

Příchod do ranní a odchod z odpolední družiny

Do ranní družiny děti přichází předním vchodem malé budovy školy / družiny, první třídy a

třídy 2. B, 2. D /.

Dveře do dvora jsou uzamčeny.

Dítě zazvoní u venkovních dveří a po nahlášení jména budou vpušteni dovnitř, poté jdou do

šatny.

Odpoledne si rodiče vyzvedávají děti v hlavní budově / třídy 2. A, 3. B, 3. C, 4. A a 4. B / do

15 hodin.

Pokud jsou děti na hřišti tuto informaci jim podá paní vrátná.

Od 15 hodin jsou všechny děti v malé budově.

V této budově si rodiče vyzvedávají děti na zazvonění a nahlášení jména dítěte.

Zvonek je umístěn vedle vstupních dveří.

Informaci o pobytu venku dětí z 1. tříd, 2. B , 2. C, 2. D, 3. A a 4. C naleznete na

tabuli na vstupních dveřích malé budovy.

Z organizačních důvodů bude od školního roku 2021 / 2022 změna způsobu úhrady školného za družinu.

Školné je stanoveno na 200 Kč měsíčně.

Varianty placení poplatku za ŠD:

1. Jednorázová úhrada

    2000 Kč na celý školní rok do 15. září 2021

2. Úhrada ve dvou splátkách

    1000 Kč na 1. pololetí do 15. září 2021

    1000 Kč na 2. pololetí do 15. února 2022

 

Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: 

 č. ú. 123-6362850237/0100 (Komerční banka)

VS: prvních šest číslic rodného čísla dítěte

Do poznámky dejte celé jméno dítěte a třídu.

 Poplatek lze platit i hotově v kanceláři školy.

V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů nebo odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude poměrná částka vrácena.

Pokud platba nebude provedena do konce splátkového měsíce září, popř. února, bude dítě ze zájmového vzdělávání ve školní družině vyloučeno.

Oddělení školní družiny a umístění ve třídách

I. oddělení Vozábalová Libuše 1. A + 2. D ve třídě 1. A
II. oddšlení Vítková Paula 2. B + 2. C ve třídě 2. B
III. oddělení Protivínská Dana 1. B + 2. C ve třídě 1. B
IV. oddělení Dobšáková Iveta 1. C + 2. D ve třídě 1. C
V. oddělení Šebáková Jana 3. A + 4. C ve třídě 2. D
VI. oddělení Vrbicová Monika 2. A + 3. B ve třídě 3. A
VII. oddělení Škárka Filip 3. C + 4. B ve třídě 4. B
VIII. oddělení Mikelová Tereza 3. B + 4. A ve třídě 4. A

Školní družina

SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

I. oddělení
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

II. oddělení
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

III. oddělení
SŠŘS Iveta Dobšáková

Iveta Dobšáková

IV. oddělení
SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

V. oddělení
Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Monika Vrbicová

Monika Vrbicová

VI. oddělení
SŠŘS Filip Škárka

Filip Škárka

VII. oddělení
SŠŘS Tereza Mikelová

Tereza Mikelová

VIII. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Gymnastika Pondělí 15: 00 - 15:50 1. tř. Tělocvična Monika Vrbicová 10
Gymnastika Pondělí 15:55 - 16:45 2. tř. Tělocvična Monika Vrbicová 10
Gymnastika Středa 15:00 - 16:15 3. tř. Tělocvična Monika Vrbicová 10
Sportovní hry Čtvrtek 15:15 - 16:15 4. tř. Tělocvična Škárka Filip 15
Kuchtík úterý 15:15 - 16:15 4. tř. Školní kuchyňka Šebáková Jana 10
Klavír Středa 15:00 - 16:30 2. - 4. tř. Hudebna Vozábalová Libuše 5
Klavír Čvtrtek 15:00 - 16:30 2. - 4. tř. Hudebna Vozábalová Libuše 5
Keramika Pondělí 14:30 - 15:30 4. tř. Výtvarná dílna Mikelová Tereza 10
Keramika Úterý 15:00 - 16:00 2. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Deskové hry Čtvrtek 11:45 - 12:30 1. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Výtvarný Středa 15:00 - 16:15 2. tř. 1. B Protivínská Dana 12
Výtvarný Čtvrtek 15:00 - 16:15 3. tř. 1. B Protivínská Dana 12
Flétna Pondělí 15:00 - 15:30 2. tř. Čítárna Vozábalová Libuše 10
Flétna Pondělí 15:30 - 16:00 3. tř. Čítárna Vozábalová Libuše 10
Flétna Pondělí 16:00 - 16:30 4. tř. Čítárna Vozábalová Libuše 10