Školní družina

Akce školní družiny

Květen

Název akce Datum Místo konání
Sportuj s námi 12. 5. (13.30 - 15.30) Sportovní hala
Odpoledne s ilustrátorem Dudkem 22.5. (13.30 - 15.00) Tělocvična
Naše město (vycházka) 26. 5. (13.30 - 15.00) Město Znojmo

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Příchod do ranní a odchod z odpolední družiny

Do ranní družiny děti přichází předním vchodem malé budovy školy (družiny, první třídy a

třídy 2. A).

Dveře do dvora jsou uzamčeny.

Dítě zazvoní u venkovních dveří a po nahlášení jména budou vpušteni dovnitř, poté jdou do

šatny.

Odpoledne si rodiče vyzvedávají děti v hlavní budově (třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. B, 4. C) do

15 hodin.

Pokud jsou děti na hřišti, tuto informaci rodiče naleznou na informační tabuli na dveřích hlavní budovy.

Od 15 hodin jsou všechny děti v malé budově.

V této budově si rodiče vyzvedávají děti na zazvonění a nahlášení jména dítěte.

Zvonek je umístěn vedle vstupních dveří.

Informaci o pobytu venku dětí z 1. tříd, 2. A, 2. B, 2. C, 3. D, 4. A naleznete na

tabuli na vstupních dveřích malé budovy.

Způsob úhrady školného za družinu 2022/2023.

Školné je stanoveno na 200 Kč měsíčně.

Varianty placení poplatku za ŠD:

1. Jednorázová úhrada

    2000 Kč na celý školní rok do 15. září 2022

2. Úhrada ve dvou splátkách

    1000 Kč na 1. pololetí do 15. září 2022

    1000 Kč na 2. pololetí do 15. února 2023

 

Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: 

 č. ú. 123-6362850237/0100 (Komerční banka)

VS: prvních šest číslic rodného čísla dítěte

Do poznámky dejte celé jméno dítěte a třídu.

 Poplatek lze platit i hotově v kanceláři školy.

V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů nebo odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude poměrná částka vrácena.

Pokud platba nebude provedena do konce splátkového měsíce září, popř. února, bude dítě ze zájmového vzdělávání ve školní družině vyloučeno.

Oddělení školní družiny a umístění ve třídách

I. oddělení Dobšáková Iveta 2. C + 3. D ve třídě 2. A
II. oddělení Protivínská Dana 2. B + 2. A ve třídě ŠD
III. oddělení Šebáková Jana 1. B + 4. A ve třídě 1. B
IV. oddělení Vítková Paula 1. A + 2. A ve třídě 1. A
V. oddělení Vozábalová Libuše 1. C + 3. D ve třídě 1. C
VI. oddělení Vrbicová Monika 3. A + 4. C ve třídě 5. C
VII. oddělení Sabina Samková 3. B + 4. C ve třídě 3. D
VIII. oddělení Bartošíková Zuzana 3. C + 4. B čítárna

Školní družina

SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

SŠŘS Iveta Dobšáková

Iveta Dobšáková

SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Monika Vrbicová

Monika Vrbicová

SŠŘS Sabina Samková

Sabina Samková

SŠŘS Zuzana Bartošíková

Zuzana Bartošíková

Přihlášky do kroužků ŠD

Vážení rodiče,

nabídku kroužků dostanou děti 7. 9. 2022. Přijímání přihlášek je čtvrtek 8. 9. 2022.

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Gymnastika Středa 15.15 - 16.30 1. 2. tř. Tělocvična Monika Vrbicová 14
Gymnastika Úterý 15:15 - 16:30 3. 4. tř. Tělocvična Monika Vrbicová 14
Kuchtík Pondělí 15.00 - 16.30 3. 4. tř. Školní kuchyňka Šebáková Jana 10
Klavír Středa 15:00 - 16:30 2. - 4. tř. 1. A Vozábalová Libuše 5
Klavír Čtvrtek 15:00 - 16:30 2. - 4. tř. 1. A Vozábalová Libuše 5
Keramika Pondělí 14:30 - 15:30 3. 4. tř. Výtvarná dílna Bc. Mikelová Tereza 10
Keramika Úterý 15:00 - 16:10 2. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Deskové hry Pondělí 11:45 - 12:30 2. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Výtvarný Středa 15:00 - 16:20 3. 4. tř. ŠD Protivínská Dana 10
Flétna Pondělí 11:45 - 12:30 2. tř. Dle domluvy Vozábalová Libuše 10
Flétna Pondělí 15:00 - 16:30 3. 4. tř. Dle domluvy Vozábalová Libuše 10
Šikulky Středa 11:45 - 12:30 1. tř. Dle domluvy Iveta Dobšáková 10