Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Poplatek za školní rok 2019 / 2020

Výše poplatku za školní družinu činí 100 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  • 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (100 Kč)
  • 1 x ročně do konce září (1000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 1000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Školní družina

SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

I. oddělení
Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

II. oddělení
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

III. oddělení
SŠŘS Danuše Becková

Danuše Becková

IV. oddělení
SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

V. oddělení
SŠŘS Adriana Holá

Adriana Holá

VI. oddělení
SŠŘS Tereza MIkelová

Tereza MIkelová

VII. oddělení
SŠŘS Filip Škárka

Filip Škárka

VIII. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Florbal čtvrtek 15:00 - 16:15 3. - 4. tělocvična Holá Adriana 20
Výtvarný kroužek úterý 15:00 - 16:25 3. - 4. 1. B Protivínská Dana 12
Kuchtík středa 15:00 - 16:25 3. - 4. kuchyňka Šebáková Jana 12
Gymnastika pondělí 15:00 - 16: 1. - 2. tělocvična Becková Danuše 15
Flétna pondělí 15:00 - 16:30 1. - 4. ŠD II. Vozábalová Libuše 15
Klavír středa 15:00 - 16:30 2. - 4. ŠD II. Vozábalová Libuše 5
Klavír čtvrtek 15: 00 - 16:00 2. - 4. ŠD II. Vozábalová Libuše 5
Keramika pondělí 14:30 - 15:30 2. - 3. výtvarná dílna Mikelová Tereza 10
Keramika úterý 14:30 - 15:30 3. - 4. výtvarná dílna Mikelová Tereza 10
Keramika čtvrtek 14:30 - 15:30 2. - 3. výtvarná dílna Vítková Paula 10
Gymnastika středa 15:00 - 16:15 3. - 4. tělocvična Becková Danuše 16
Sportovní hry úterý 15:00 - 16:15 1. - 2. tělocvična Holá Adriana 20
Kuchtík čtvrtek 15:00 - 16:25 3. - 4. kuchyňka Šebáková Jana 12
Výtvarný kroužek čtvrtek 15:00 - 16:25 1. - 2. I. B Protivínská Dana 12

Kroužky školní družiny jsou zdarma, bude vybírán pouze poplatek na spotřební materiál (dle potřeb kroužku). Bližší informace budou dětem poskytnuty na začátku školního roku. Kroužky probíhají od 30. 9. 2019.