Školní družina

Školní družina od 17. 5.

Školní družina od pondělí 17. 5. bude v běžném provozu, který byl nastaven v září tohoto školního roku.

Ranní družina je od 5. 45 hodin.

Ráno všechny děti přichází do budovy 1. tříd a družiny, po ranní družině jsou odvedeny do svých tříd. Do školní družiny budou děti přicházet do 7. 30 hodin.

Od 7. 30 hodin je otevřen vchod do hlavní budovy a děti jdou do svých kmenových tříd.

Po vyučování jsou děti rozděleny do 9 oddělení

1. A a část 2. A je ve třídě 1. A

1. B a část 2. A je ve třídě 1. B

1. C a část 4. D je ve třídě 1. C

1. D a část 2. A je ve třídě 1. D

2. B a 4. B je ve třídě 2. B / hlavní budova /

2. C a část 4. D je v družinové třídě

3. A a část dětí 4. A je ve třídě 3. A / hlavní budova /

3. B a 4. C je ve třídě 3. B / hlavní budova /

3. C a část dětí 4. A je ve třídě 2. A /hlavní budova /

Děti ve svých družinových třídách budou do 15. 30 hodin.

Poté budou všechny děti v budově prvních tříd a školní družiny.

Provoz odpolední školní družiny je do 17. 00 hodin.

Vyzvedávání dětí zůstává zachováno.

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Z organizačních důvodů bude od školního roku 2021 / 2022 změna způsobu úhrady školného za družinu.

Školné je stanoveno na 200 Kč měsíčně.

Varianty placení poplatku za ŠD:

1. Jednorázová úhrada

    2000 Kč na celý školní rok do 15. září 2021

2. Úhrada ve dvou splátkách

    1000 Kč na 1. pololetí do 15. září 2021

    1000 Kč na 2. pololetí do 15. února 2022

 

Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: 

 č. ú. 4211057099/6800

VS: prvních šest číslic rodného čísla dítěte

Do poznámky dejte celé jméno dítěte a třídu.

 Poplatek lze platit i hotově v kanceláři školy.

V případě uzavření školy např. z epidemiologických důvodů nebo odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude poměrná částka vrácena.

Pokud platba nebude provedena do konce splátkového měsíce září, popř. února, bude dítě ze zájmového vzdělávání ve školní družině vyloučeno.

Oddělení školní družiny a umístění ve třídách

I. oddělení Dobšáková Iveta 1. A žáci 1. A, 2. A
II. oddšlení Vítková Paula 1. B žáci 1. B, 2. A
III. oddělení Protivínská Dana 1. C žáci 1. C, 4. D
IV. oddělení Šebáková Jana ŠD žáci 2. C, 4. D
V. oddělení Vozábalová Libuše 1. D žáci 1. D, 2. A
VI. oddělení Vrbicová Monika 2. B žáci 2. B, 4. B
VIII. oddělení Škárka Filip 3. B žáci 3. B, 4. C
IX. oddělení Mikelová Tereza 3. A žáci 3. A, 4. A

Školní družina

SŠŘS Iveta Dobšáková

Iveta Dobšáková

I. oddělení
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

II. oddělení
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

III. oddělení
SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

IV. oddělení
Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

V. oddělení
SŠŘS Monika Vrbicová

Monika Vrbicová

VI. oddělení
SŠŘS Filip Škárka

Filip Škárka

VIII. oddělení
SŠŘS Tereza Mikelová

Tereza Mikelová

IX. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Sportovně pohybový Pondělí 15:15 - 16.25 3. 4.tř. Tělocvična Pavla Rehbergerová 15
Sportovně pohybový Středa 15: 00- 16:15 1. 2. tř. Tělocvična Pavla Rehbergerová 15
Flétna Pondělí 15:00 -16:15 1. - 4. tř. Vozábalová Libuše 15
Sportovní hry Čtvrtek 15:15 - 16:15 1. 2. tř. Tělocvična Škárka Filip 16
Florbal Úterý 15:15 - 16:15 3. 4. tř. Tělocvična Škárka Filip 16
Klavír Středa 15:00 - 16:30 2. 4. tř. Vozábalová Libuše 5
Klavír Čvtrtek 15:00 - 16:00 2. 4. tř. Vozábalová Libuše 4
Keramika Pondělí 14:30 - 15:30 3.tř. Výtvarná dílna Mikelová Tereza 8
Keramika Úterý 14:30 - 15:30 4. tř. Výtvarná dílna Mikelová Tereza 8
Keramika Středa 14:30 - 15:30 2. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Výtvarný Středa 15:15 - 16:25 3. 4. tř. ŠD Šebáková Jana 12
Výtvarný Úterý 15:00 - 16:25 2. tř. 1. C Protivínská Dana 12
Výtvarný Čtvrtek 15:00 - 16:25 1. tř. 1. C Protivínská Dana 12