Školní družina

Informace školní družiny

v návaznosti na epidemiologickou situaci

 

Režim pohybu s rouškou nebo bez ní bude záviset na konkrétní epidemiologické situaci.

Rodiče nebo jiný doprovod dítěte nevstupují do prostoru šaten.

 

Ranní družina je v běžném provozu od 5.45, a to v budově školní družiny.

Po vstupu do školy zazvoníte na paní vychovatelku a dítě bude vpuštěno dovnitř.

 

Režim vyzvedávání dětí za školní družiny:

 

Žáci 1. tříd, 2. A, C a 4. D budou odpoledne v budově družiny, pokud nebude napsáno na dveřích jinak. Zákonný zástupce zazvoní na příslušnou paní vychovatelku a čeká na dítě v chodbě.

 

Žáci 2. B, 3. A, B, C a 4. A, B, C budou mít družinu ve třidách budovy 1. stupně ve druhém patře.

Zákonný zástupce vejde hlavním vchodem do budovy školy, na vrátnici nahlásí jméno dítěte a jméno vychovatele, ke kterému chodí a služba na vrátnici dítě zavolá.

Rodiče čekají v chodbě, nevstupuji do prostor šaten.

Děti budou ve svých družinách zpravidla do 14.30 - 15.00 hodin.

Informace o pobytu venku nebo v jiných prostorách školy podá vrátná nebo bude uvedeno na informační tabuli.

Od 15.00 hodin vyzvedávejte děti v budově školní družiny.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Poplatek za školní rok 2020 / 2021

Výše poplatku za školní družinu činí 200 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  • 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (200 Kč)
  • 1 x ročně do konce září (2000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 2000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Oddělení školní družiny a umístění ve třídách

I. oddělení Iveta Dobšáková 1. A žáci 1. A, 2. A
II. oddšlení Vítková Paula 1. B žáci 1. B, 2. A
III. oddělení Protivínská Dana 1. C žáci 1. C, 4. D
IV. oddělení Šebáková Jana ŠD žáci 2. C, 4. D
V. oddělení Vozábalová Libuše 1. D žáci 1. D, 2. A
VI. oddělení Holá Adriana 2. B žáci 2. B, 4. B
VII. oddělení Rehbergerová Pavla 2. A žáci 3. C, 4. A
VIII. oddělení Škárka Filip 3. B žáci 3. B, 4. C
IX. oddělení Mikelová Tereza 3. A žáci 3. A, 4. A

Školní družina

SŠŘS Iveta Dobšáková

Iveta Dobšáková

I. oddělení
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

II. oddělení
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

III. oddělení
SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

IV. oddělení
Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

V. oddělení
SŠŘS Adriana Holá

Adriana Holá

VI. oddělení
SŠŘS Pavla Rehbergerová

Pavla Rehbergerová

VII. oddělení
SŠŘS Filip Škárka

Filip Škárka

VIII. oddělení
SŠŘS Tereza Mikelová

Tereza Mikelová

IX. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Sportovně pohybový Pondělí 15:15 - 16.25 3. 4.tř. Tělocvična 15
Sportovně pohybový Středa 15: 00- 16:15 1. 2. tř. Tělocvična 15
Flétna Pondělí 15:00 -16:15 1. - 4. tř. Vozábalová Libuše 15
Sportovní hry Čtvrtek 15:15 - 16:15 1. 2. tř. Tělocvična Škárka Filip 16
Florbal Úterý 15:15 - 16:15 3. 4. tř. Tělocvična Škárka Filip 16
Klavír Středa 15:00 - 16:30 2. 4. tř. Vozábalová Libuše 5
Klavír Čvtrtek 15:00 - 16:00 2. 4. tř. Vozábalová Libuše 4
Keramika Pondělí 14:30 - 15:30 3.tř. Výtvarná dílna Mikelová Tereza 8
Keramika Úterý 14:30 - 15:30 4. tř. Výtvarná dílna Mikelová Tereza 8
Keramika Středa 14:30 - 15:30 2. tř. Výtvarná dílna Vítková Paula 10
Výtvarný Středa 15:15 - 16:25 3. 4. tř. ŠD Šebáková Jana 12
Výtvarný Úterý 15:00 - 16:25 2. tř. 1. C Protivínská Dana 12
Výtvarný Čtvrtek 15:00 - 16:25 1. tř. 1. C Protivínská Dana 12