Školní družina

Akce školní družiny

Název akce Datum Čas Místo konání
Hravé odpoledne dětí 3. 6. 2024 13:45 - 15:00 školní hřiště
Kosmická show 4. 6. 2024 12:15 - 15:30 tělocvična školy
Družinový výlet 20. 6. 2024 13:30 - 16:00 Hradiště
Zahradní slavnost 26. 6. 2024 13:00 - 15:00 školní hřiště

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Příchod do ranní a odchod z odpolední družiny

Do ranní družiny děti přichází předním vchodem malé budovy školy, družiny.

Dveře do dvora jsou uzamčeny.

Dítě zazvoní u venkovních dveří a po nahlášení jména budou vpušteni dovnitř, poté jdou do

šatny.

Odpoledne si rodiče vyzvedávají děti v hlavní budově (třídy 3. A, 3. B, 3. C, 4. A, 4. B, 4. C) 

do 15 hodin.

Pokud jsou děti na hřišti, tuto informaci rodiče naleznou na informační tabuli na dveřích hlavní budovy.

Od 15 hodin jsou všechny děti v malé budově.

V této budově si rodiče vyzvedávají děti na zazvonění a nahlášení jména dítěte.

Zvonek je umístěn vedle vstupních dveří.

Informaci o pobytu venku dětí z 1. tříd, 2. A, 2. B, 2. C, 4. D a 5. tříd naleznete na

tabuli na vstupních dveřích malé budovy.

Způsob úhrady školného za družinu 2024/2025.

Školné je stanoveno na 200 Kč měsíčně.

Varianty placení poplatku za ŠD:

1. Jednorázová úhrada

    2000 Kč na celý školní rok do 15. září 2024

2. Úhrada ve dvou splátkách

    1000 Kč na 1. pololetí do 15. září 2024

    1000 Kč na 2. pololetí do 15. února 2025

 

Poplatek za školní družinu lze uhradit bezhotovostně na účet školy: 

 č. ú. 123-6362850237/0100 (Komerční banka)

VS: prvních šest číslic rodného čísla dítěte

Do poznámky dejte celé jméno dítěte a třídu.

 Poplatek lze platit i hotově v kanceláři školy.

V případě přerušení provozu více než 5 dní, uzavření školy např. z epidemiologických důvodů nebo odhlášení dítěte ze školní družiny písemnou formou bude poměrná částka vrácena.

Pokud platba nebude provedena do konce splátkového měsíce září, popř. února, bude dítě ze zájmového vzdělávání ve školní družině vyloučeno.

Oddělení školní družiny a umístění ve třídách

I. oddělení Protivínská Dana 1. A ve třídě 1. A
II. oddělení Šebáková Jana 2. B + 5. třídy ve třídě ŠD
III. oddělení Verčimák Iveta 1. B ve třídě 1. B
IV. oddělení Vítková Paula 2. A + 4. D ve třídě 2. A
V. oddělení Vozábalová Libuše 2. C + 4. D ve třídě 2. C
VI. oddělení Bartošíková Zuzana 4. A + 4. C ve třídě 4. A
VII. oddělení Bc. Mikelová Tereza 3. A + 3. B třída ŠD - hlavní budova
VIII. oddělení Michaela Karpíšková 3. C + 4. B čítárna

Školní družina

SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

SŠŘS Iveta Verčimák

Iveta Verčimák

SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Zuzana Bartošíková

Zuzana Bartošíková

SŠŘS Michaela Karpíšková

Michaela Karpíšková

SŠŘS Bc. Tereza Mikelová

Bc. Tereza Mikelová

Přihlášky do kroužků ŠD

Vážení rodiče,

nabídku kroužků dostanou děti v pátek 8. 9. 2023. Přijímání přihlášek je v pondělí 11. 9. 2023.

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Společenské hry pondělí 11. 45 - 12. 30 2. třída výtvarná dílna Dohnalová A. 10
Šikulky pondělí 11. 45 - 12. 30 1. třída dle domluvy Verčimák I. 9
Keramika pondělí 14. 30 - 15. 30 3. 4. třída výtvarná dílna Mikelová T. 10
Gymnastická průprava pondělí 15. 15 - 16. 30 1. 2. třída tělocvična Verčimák, Vrbicová 20
Flétna pondělí 15. 15 - 16. 30 2. - 4. třída 2. C Vozábalová 10
Flétna úterý 11. 45 - 12. 30 1. 2. třída 2. C Vozábalová 10
Gymnastická průprava úterý 15. 15 - 16. 30 3. 4. třída tělocvična Verčimák, Vrbicová 20
Keramika úterý 15. 15 - 16. 45 2. 3. třída výtvarná dílna Vítková 10
Společenské hry úterý 11. 45 - 12 .30 1. 2. třída výtvarná dílna Vítková 8
Výtvarná výchova středa 15. 00 - 16. 30 2. 3. třída třída ŠD Protivínská 10
Klavír středa 15. 15 - 16. 35 2. - 5. třída 2. A Vozábalová 4
Sportovní hry středa 15. 00 - 15. 45 1. - 2. třída tělocvična Dohnalová 20
Sportovní hry středa 15.45 - 16.30 3. - 4. třída tělocvična Dohnalová 20
Šikulky čtvrtek 11. 45 - 12. 30 1. třída výtvarná dílna Verčimák 9
Klavír čtvrtek 15. 15 - 16. 35 2. - 5. třída 2. A Vozábalová 4
Hravá výtvarka čtvrtek 15. 15 - 16. 30 1. třída ŠD Šebáková 10
Příroda hrou čtvrtek 15. 00 - 17. 00 2. - 4. třída dle domluvy Verčimák, Vítková 16
Šikulky pátek 11. 45 - 12. 30 2. třída výtvarná dílna Vrbicová 10