Školní družina

Provoz školní družiny

Ranní družina: 5:45 – 7:40

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Kontakty do školní družiny

Hlavní budova –  605 924 757

Pro kontaktování konkrétní vychovatelky využijte e-mailové adresy v podobě jmeno.prijmeni@zsprazska.cz

Poplatek za školní rok 2020 / 2021

Výše poplatku za školní družinu činí 200 Kč měsíčně

Varianty úhrady:

  • 1 x měsíčně k 15. dni v měsíci (200 Kč)
  • 1 x ročně do konce září (2000 Kč)

Číslo účtu: 4211057099/6800

Variabilní symbol: prvních 6 znaků rodného čísla dítěte

Trvalý příkaz nezadávejte na měsíc červenec a srpen.

Školné na celý rok 2000 Kč lze poslat jednorázově na výše uvedený účet nebo zaplatit hotově v kanceláři školy.

Školní družina

SŠŘS Danuše Becková

Danuše Becková

I. oddělení
SŠŘS Paula Vítková

Paula Vítková

II. oddělení
SŠŘS Dana Protivínská

Dana Protivínská

III. oddělení
SŠŘS Jana Šebáková

Jana Šebáková

IV. oddělení
Vedoucí vychovatelka
SŠŘS Libuše Vozábalová

Libuše Vozábalová

V. oddělení
SŠŘS Adriana Holá

Adriana Holá

VI. oddělení
SŠŘS Pavla Rehbergerova

Pavla Rehbergerova

VII. oddělení
SŠŘS Filip Škárka

Filip Škárka

VIII. oddělení
SŠŘS Tereza Mikelová

Tereza Mikelová

IX. oddělení

Kroužky školní družiny

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Florbal
Výtvarný kroužek
Kuchtík
Gymnastika
Flétna
Klavír
Klavír
Keramika
Keramika
Keramika
Gymnastika
Sportovní hry
Kuchtík
Výtvarný kroužek

Kroužky školní družiny jsou zdarma, bude vybírán pouze poplatek na spotřební materiál (dle potřeb kroužku). Bližší informace budou dětem poskytnuty na začátku školního roku. Kroužky probíhají od 30. 9. 2019.