Druhý stupeň

Běžná výuka druhého stupně probíhá na hlavní budově školy a v jejím areálu. Každý z ročníků je vyjma šestého zastoupen třídami A, B a C. Ve třídách A a C se vyučuje podle směru A+, který je zaměřen na potřeby budoucích studentů. Ve třídách B se volí mezi směry Standard a Sport, kde je možné v rámci školní docházky absolvovat výuku ledního hokeje. Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně a výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro žáky sedmých ročníků a starší je každoročně uspořádán lyžařský výchovně vzdělávací zájezd. Na druhém stupni funguje žákovský parlament.

Seznam učitelů

SŠŘS Mgr. Ivo Stibůrek

Mgr. Ivo Stibůrek

Třídní učitel 6. A, Výchovný poradce pro druhý stupeň, kariérové poradenství
SŠŘS Mgr. Petr Konečný

Mgr. Petr Konečný

Třídní učitel 6. B
SŠŘS Mgr. Petra Lacinová

Mgr. Petra Lacinová

Třídní učitelka 6. C
SŠŘS Mgr. Jana Cholevová

Mgr. Jana Cholevová

Třídní učitelka 6. D
SŠŘS Mgr. Erika Konvalinová

Mgr. Erika Konvalinová

Třídní učitelka 7. A
SŠŘS Mgr. Karel Koch

Mgr. Karel Koch

Třídní učitel 7. B
SŠŘS Mgr. Petra Vocílková

Mgr. Petra Vocílková

Třídní učitelka 7. C
SŠŘS Mgr. Jana Sovišová

Mgr. Jana Sovišová

Třídní učitelka 7. D
SŠŘS Mgr. Monika Tomaštíková

Mgr. Monika Tomaštíková

Třídní učitelka 8. A
SŠŘS Mgr. Iva Moltašová

Mgr. Iva Moltašová

Třídní učitelka 8. B
SŠŘS Mgr. Jarmila Olejníková

Mgr. Jarmila Olejníková

Třídní učitelka 8. C
SŠŘS Mgr. Michaela Skopalová

Mgr. Michaela Skopalová

Třídní učitelka 9. A
SŠŘS Mgr. Andrea Valová

Mgr. Andrea Valová

Třídní učitelka 9. B
SŠŘS Mgr. Milan Škorpík

Mgr. Milan Škorpík

Netřídní učitel
SŠŘS Mgr. Petr Štraus

Mgr. Petr Štraus

Netřídní učitel
SŠŘS Mgr. Andrea Čepová

Mgr. Andrea Čepová

Netřídní učitelka
SŠŘS Mgr. Petra Moravcová

Mgr. Petra Moravcová

Netřídní učitelka
SŠŘS Mgr. Yvetta Krejčová

Mgr. Yvetta Krejčová

Netřídní učitelka
SŠŘS Bc. Petra Podsedníková

Bc. Petra Podsedníková

Netřídní učitelka
SŠŘS Mgr. Kelčová Veronika

Mgr. Kelčová Veronika

Netřídní učitelka
SŠŘS Ing. Olga Smetanová

Ing. Olga Smetanová

Netřídní učitelka

Zájmové kroužky 2019/2020

Druhý stupeň

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Šikovné ruce
Pěstování rostlin
Košíková
Příprava na přijímací zkoušky JČ
Německý jazyk
Německý jazyk
Příprava na přijímací zkoušky M
Příprava na přijímací zkoušky M
Florbal
Příprava na olympiádu F
Cambridge – Flyers
Cambridge – Ket
Konstruování a design
Sportovní hry (říjen 2018)
Kroužek první pomoci (sudý týden)
Chovatelství
Přírodní vědy v pokusech