9. A

Třídní učitel: Vítězslav Minařík

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí ČJ M AJ / AJ CH TV Z
Úterý AJ / AJ M ČJ D On SPVP VZ
Středa TV AJ / AJ M PŘS Z CH VV VV
Čtvrtek AJ / AJ ČJ F M M
Pátek PŘS HV D F ČJ ČJ

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Budná Erika

AJ – Anglický jazyk, vyučuje PaedDr. Trulík Pavel , Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika, vyučuje Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Vítězslav Minařík

CH - Chemie, vyučuje Vítězslav Minařík

On –Občanská nauka, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

SPVP –  vyučuje Mgr. Moravcová Petra

VZ – Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

 

 

 

Manuál pro tvorbu ročníkové práce

Pravidla pro tvorbu referátů

Vítězslav Minařík

SŠŘS Vítězslav Minařík

Vítězslav Minařík

Třídní učitel 9. A