9. A

Třídní učitel: Mgr. Ivo Stibůrek

Asistent pedagoga: Hana Brančová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí CH AJ ČJ ČJ M TV VV VV
Úterý PŘS M Z AJ F ČJ
Středa ČJ M PŘS TV SPVP VZ
Čtvrtek D Z ON F M AJ
Pátek CH D M HV AJ ČJ

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Konvalinová Erika

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika

M- Matematika, vyučuje Mgr. Tomaštíková Monika

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Stibůrek Ivo

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Konečný Petr

Ch – Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Stibůrek Ivo

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

On – Občanská naukaí, vyučuje Mgr. Stibůrek Ivo 

VZ - Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

SPVP - vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Ivo Stibůrek

SŠŘS Mgr. Ivo Stibůrek

Mgr. Ivo Stibůrek

Třídní učitel 9. A
SŠŘS Hana Brančová

Hana Brančová

Asistent pedagoga