Mgr. Iva Ježková

Třídní učitelka 4. A

Kontakt: iva.jezkova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 4. A

Němčina 8. B

Matematika 4. A

Přírodověda 4. A

Vlastivěda 4. A

Výtvarná výchova 4. A

Pracovní činnosti 4. A

Hudební výchova 4. A

Informatika 4. A

 

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí 4. A - ČJ 4. A - M 4. A - ČJ 8. B - NJ 4. A - IN
Úterý 4. A - ČJ 4. A - M 4. A - VL 4. A - ČJ
Středa 4. A - M 4. A - PŘV 4. A - VV 4. A - VV
Čtvrtek 4. A - ČJ 4. A - M 4. A - VL 8. B - NJ
Pátek 4. A - ČJ 4. A - HV 4. A - M 4. A - ČJ 4. A - PČ