První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Nabízíme i možnost sportovního zaměření školní docházky (lední hokej). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Seznam učitelů

SŠŘS Mgr. Veronika Stibůrková

Mgr. Veronika Stibůrková

Třídní učitelka 1. A
SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Třídní učitelka 1.B
SŠŘS Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

Třídní učitelka 1. C
SŠŘS Mgr. Kateřina Navrátilová

Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 2. A, koordinátor sociálně znevýhodněných žáků
SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 2. B, školní metodik prevence
SŠŘS Mgr. Marcela Přibylová

Mgr. Marcela Přibylová

Třídní učitelka 2. C
SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 3. A
SŠŘS Mgr. MIlada Illová

Mgr. MIlada Illová

Třídní učitelka 3. B
SŠŘS Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Dagmar Savková

Třídní učitelka 3. C
SŠŘS Mgr. Helena Navrkalová

Mgr. Helena Navrkalová

Třídní učitelka 3. D
SŠŘS Mgr. Veronika Kadlčíková

Mgr. Veronika Kadlčíková

Třídní učitelka 4. A
SŠŘS Mgr. Jana Stanislavová

Mgr. Jana Stanislavová

Třídní učitelka 4. B
SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 4. C
SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 5. A
SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 5. B
SŠŘS Mgr. Lenka Semotamová

Mgr. Lenka Semotamová

Třídní učitelka 5. C
SŠŘS Mgr. Radomíra Kufová

Mgr. Radomíra Kufová

Netřídní učitelka

Zájmové kroužky 2019/2020

První stupeň

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU
Čtenářský klub
Sborový zpěv
Německý jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk
Sportovky
Pohybové hry
Jóga
Divadélko
Cambridge
Hrátky s angličtinou
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Zdravotnický kroužek
Sportovní hry
Dětská cimbálová muzika
Cimbálová muzika
Cimbál
Klub nadaných dětí
Moderní tanec
Housličky zábavně
Hudební pro prvňáčky

Návštěva ZŠ Adršpach 2019

Prezentace fotografií

Kontaktní formulář

nebojte se nám napsat

Loremipsum dolro sit amet