První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Seznam učitelů

SŠŘS Mgr. Kateřina Navrátilová

Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 1. A, koordinátorka sociálně znevýhodněných žáků
SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 1. B, školní metodička prevence, výchovná poradkyně
Konzultační hodiny: dle domluvy
SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 2. A
SŠŘS Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Dagmar Savková

Zástupkyně ředitelky., Třídní učitelka 2. B
SŠŘS Mgr. Veronika Vrbová

Mgr. Veronika Vrbová

Třídní učitelka 2. C
SŠŘS Mgr. Veronika Kadlčíková

Mgr. Veronika Kadlčíková

Třídní učitelka 3. A
SŠŘS Bc. Soňa Smržová

Bc. Soňa Smržová

Třídní učitelka 3. B
SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 3. C péče o žáky se SVP, speciální pedagožka, vyučující PSPP, vedoucí ŠPP
SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 4. A
SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 4. B
SŠŘS Mgr. Alena Třísková

Mgr. Alena Třísková

Třídní učitelka 4. C
SŠŘS Mgr. Silvie Holíková

Mgr. Silvie Holíková

Třídní učitelka 4. D
SŠŘS Mgr. Iva Ježková

Mgr. Iva Ježková

Třídní učitelka 5. A
SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Třídní učitelka 5. B
SŠŘS Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

Třídní učitelka 5. C speciální pedagožka, vyučující PSPP
SŠŘS Mgr. Radomíra Kufová

Mgr. Radomíra Kufová

speciální pedagožka, vyučující PSPP
SŠŘS Bc. David Burda

Bc. David Burda

SŠŘS Zuzana Křížová Lichá

Zuzana Křížová Lichá

Školní asistentka
SŠŘS Zuzana Bartošíková

Zuzana Bartošíková

Asistentka pedagoga 4. A
SŠŘS Jana Teplá

Jana Teplá

Asistentka pedagoga 2. B
SŠŘS Kateřina Jungová

Kateřina Jungová

Asistentka pedagoga 2. C
SŠŘS Hana Brančová

Hana Brančová

Asistentka pedagoga 3. C
SŠŘS Bc. Tereza Mikelová

Bc. Tereza Mikelová

Asistentka pedagoga 4. D
SŠŘS Veronika Jabůrková

Veronika Jabůrková

Asistentka pedagoga 5. B
SŠŘS Kateřina Gürtelschmidtová

Kateřina Gürtelschmidtová

Asistentka pedagoga 5. C

Zájmové kroužky 2023/2024

První stupeň

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU POČET DĚTÍ
Divadélko pondělí 13.00 - 14.00 4. B a 4. C 4. B Mgr. Mahdalová M. 10
Sportovní kroužek středa 13.40 - 14.25 2. třídy tělocvična Mgr. Savková D. 20
Sportovní hry čtvrtek 12.45 - 13.30 1. A tělocvična, hřiště Mgr. Navrátilová K. 20
Atletika středa 12.45 - 13.30 4. třídy tělocvična, hřiště Mgr. Třísková A.
Jogínek úterý 7.00 - 7.40 3. B 3. B Bc. Smržová S.
Šikovné ruce úterý 13.30 - 15. 00 1x za 14 dní 2. - 5. třídy 3. A Mgr. Kadlčíková V. 10
Výtvarný kroužek čtvrtek 13.15 - 14.15 4. A 4. A Mgr. Březinová I. 12
Výtvarná dílna středa 13.30 - 14.15 4. D 4. D Mgr. Holíková S. 10
Cambridge pondělí 13.00 - 13.45 5. třídy 5. B Mgr. Tunková D.
Cambridge STARTERS úterý 12.45 - 13.30 4. třídy dle domluvy Bc. Burda D.
Německý jazyk úterý 11.50 - 12.35 1. třídy dle domluvy Mgr. Bartůňková S. 12
Německý jazyk čtvrtek 13.00 - 13.45 2. 3. třídy dle domluvy Mgr. Ježková Iva 12
Německý jazyk úterý 13.50 - 14.35 4. 5. třídy dle domluvy Mgr. Krejčí B. 10
Hudební kroužek pondělí 12.45 - 13.30 1. - 3. třídy hudebna Mgr. Vrbová V. 15
Logopedie dle domluvy 1. 2. třídy 3. C Mgr. Veselá P. 8
Hodinka pro nadané pondělí 13.00 -14.00 4. D Mgr. Česneková S. 10

Prezentace fotografií

Kontaktní formulář

nebojte se nám napsat

Loremipsum dolro sit amet