První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově a na odloučeném pracovišti Slovenská. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Nabízíme i možnost sportovního zaměření školní docházky (lední hokej). Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Seznam učitelů

SŠŘS Mgr. Kateřina Navrátilová

Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 1. A, koordinátor sociálně znevýhodněných žáků
SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 1. B, školní metodik prevence
SŠŘS Mgr. Marcela Přibylová

Mgr. Marcela Přibylová

Třídní učitelka 1. C
SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 2. A
SŠŘS Mgr. Ida Kopová

Mgr. Ida Kopová

Třídní učitelka 2. B
SŠŘS Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Dagmar Savková

Třídní učitelka 2. C
SŠŘS Mgr. Helena Navrkalová

Mgr. Helena Navrkalová

Třídní učitelka 2. D
SŠŘS Mgr. Veronika Kadlčíková

Mgr. Veronika Kadlčíková

Třídní učitelka 3. A
SŠŘS Mgr. Jana Stanislavová

Mgr. Jana Stanislavová

Třídní učitelka 3. B
SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 3. C
SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 4. A
SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 4. B
SŠŘS Mgr. Lenka Semotamová

Mgr. Lenka Semotamová

Třídní učitelka 4. C
SŠŘS Mgr. Veronika Stibůrková

Mgr. Veronika Stibůrková

Třídní učitelka 5. A
SŠŘS Mgr. Romana Doležalová

Mgr. Romana Doležalová

Třídní učitelka 5. B
SŠŘS Mgr. Radka Viacanová

Mgr. Radka Viacanová

Třídní učitelka 5. C
SŠŘS Mgr. MIlada Illová

Mgr. MIlada Illová

Třídní učitelka 5. D
SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Netřídní učitelka

Zájmové kroužky

První stupeň

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Čtenářský klub pátek 13.00-14.15 5 čítárna Doležalová 12
Sborový zpěv čtvrtek 13:30 – 14:15 2. – 5. učebna HV Stibůrková
Německý jazyk pondělí 11:50 – 12:35 1. 1. B Bartůňková 15
Německý jazyk pondělí 13:00 – 13:45 2. – 4. 1. B Bartůňková 20
Německý jazyk čtvrtek 11:50 – 12:35 2. Konvalinová 20
Německý jazyk čtvrtek 12:45 – 13:30 1. Vocílková 15
Sportovky úterý 12:45 – 13:15 3. tělocvična Kutláková 20
Pohybové hry čtvrtek 13:40 – 14:25 2. tělocvična Savková
Jóga úterý 13:00 – 13:45 1. – 2. čítárna Mahdalová 20
Divadélko čtvrtek 13:30 – 14:20 4. 4. B Mahdalová 20
Cambridge čtvrtek 13.00-13.45 3. 3. C Tunková 12
Hrátky s angličtinou pondělí 13.15-14.00 2. 2. B Kopová 16
Cambridge pondělí 13.00-13.45 4. 8. B Valová 12
Cambridge čtvrtek 13.00-13.45 4. 7. B Moltašová 12
Cambridge středa 14.00-14.45 5. 9. C Krejčová 12
Cambridge úterý 13.00-13.45 5. 6. C Čepová 12
Zdravotnický kroužek čvrtek 13.15-14.00 3. A Kadlčíková 10
Sportovní hry středa 12.45-13.30 1. tělocvična Navrátilová 20
Dětská cimbálová muzika středa 13.45-14.15 2.-5. hudebna Přibylová 20
Cimbálová muzika pondělí 13.30-14.00 6. hudebna Přibylová 15
Cimbál Pondělí 14.00-15.00 6. hudebna Přibylová 8
Klub nadaných dětí úterý 13.00-14.00 1. -5. 2. A Česneková
Moderní tanec úterý 4.-5. 5. C Vicanová
Housličky zábavně středa 14.15-14.35 2.-5. hudebna Přibylová 6
Hudební pro prvňáčky úterý 12.15-12.45 hudebna Přibylová 15

Odloučené pracoviště Slovenská-školní kroužky

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU KAPACITA
Německý jazyk úterý 7.00-7.45 2.-5. Blahynková 15
Sportovní gymnastika čtvrtek 13.15-14.00 2.-5. tělocvična Navrkalová 15
Pohybové hry pondělí 13.15-14.00 2. -5. tělocvična Illová 20
Aerobic středa 15.00-15.45 2.-5. tělocvična Protivínská 15

Odloučené pracoviště Slovenská – kroužky pod záštitou SVČ (zpoplatněno podle ceníku SVČ)

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK VEDOUCÍ KROUŽKU
Florbal úterý 14.30-16.00 mladší žáci Alexa
Florbal úterý 16.00-17.30 starší žáci Alexa

Návštěva ZŠ Adršpach 2019

Prezentace fotografií

Kontaktní formulář

nebojte se nám napsat

Loremipsum dolro sit amet