První stupeň

Běžná výuka prvního stupně probíhá v hlavní budově. Klademe důraz na jazykovou přípravu žáků, proto vyučujeme anglický jazyk jako povinný předmět od prvního ročníku a nabízíme německý jazyk jako nepovinný předmět. Všechny kmenové učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, k dispozici jsou počítačové učebny, relaxační místnost s čítárnou, hudebna a tělocvična. Kromě svačinek nabízíme přísun ovoce a mléčných výrobků díky projektům „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. Klasická výuka je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně výchovně vzdělávací akce, sportovní dny a mnohé další. Pro první stupeň jsou každoročně uspořádány školy v přírodě a zimní pobyt v přírodě.

Seznam učitelů

SŠŘS Mgr. Veronika Kadlčíková

Mgr. Veronika Kadlčíková

Třídní učitelka 1. A
SŠŘS Mgr. Jana Stanislavová

Mgr. Jana Stanislavová

Třídní učitelka 1. B
SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 1. C
SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 2. A
SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 2. B
SŠŘS Mgr. Simona Škaroupková

Mgr. Simona Škaroupková

Třídní učitelka 2. C
SŠŘS Petra Fialová

Petra Fialová

Třídní učitelka 2. D
SŠŘS Mgr. Veronika Stibůrková

Mgr. Veronika Stibůrková

Třídní učitelka 3. A
SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Třídní učitelka 3. B
SŠŘS Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

Třídní učitelka 3. C
SŠŘS Mgr. Kateřina Navrátilová

Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 4. A, koordinátorka sociálně znevýhodněných žáků
SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 4. B, školní metodik prevence
Konzultační hodiny: dle domluvy
SŠŘS Mgr. Marcela Přibylová

Mgr. Marcela Přibylová

Třídní učitelka 4. C
SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 5. A
SŠŘS Mgr. MIlada Illová

Mgr. MIlada Illová

Třídní učitelka 5. B
SŠŘS Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Dagmar Savková

Třídní učitelka 5. C
SŠŘS Mgr. Barbora Chaloupecká

Mgr. Barbora Chaloupecká

Třídní učitelka 5. D
SŠŘS Mgr. Radomíra Kufová

Mgr. Radomíra Kufová

Netřídní učitelka

Zájmové kroužky 2021/2022

První stupeň

NÁZEV TERMÍN ROČNÍK UČEBNA VEDOUCÍ KROUŽKU POČET DĚTÍ
Sportovní hry úterý 12:45-13:30 2. A tělocvična Mgr. Ilona Březinová 20
Sportovní hry čtvrtek 13:30-14:15 4. A tělocvična Mgr. Kateřina Navrátilová
Německý jazyk nepovinný pondělí 13:00-13:45 4. tř. 4. B Mgr. Světlana Bartůňková
Německý jazyk nepovinný úterý 11:50-13:35 1. tř. dle domluvy Mgr. et Mgr. Petra Procházková 15
Německý jazyk nepovinný úterý 12:45-13:30 2. tř. a 3. tř. dle domluvy Mgr. Kateřina Tripalová 15
Německý jazyk nepovinný středa 12:45-13:30 5. tř. dle domluvy Mgr. Barbora Krejčí 10
Hudební středa 13:00-13:35 4. tř. hudebna Mgr. Přibylová Marcela 10
Jogínci pátek 13:30-14:15: 2. tř. tělocvična Mgr. Martina Mahdalová 15
Deskové hry úterý 12:15-13:00 2. C 2. C Mgr. Simona Škaroupková 15
Sbor čtvrtek 13:30-14:15 3. tř. hudebna Mgr. Stibůrková Veronika
Kuchtík 1 x za 14 dní Čtvrtek 14:00 -15:30 3. tř. školní kuchyňka Mgr. Veronika Kadlčíková 10
Logopedie dle domluvy 2. tř. Mgr. Petra Veselá 6
Logopedie dle domluvy 1. tř. Mgr. Jana Stanislavová 6
Cimbál středa 13:35-14:00 hudebna Mgr. Marcela Přibylová 4
Hodinka pro nadané čtvrtek 13:00-14:00 5. A Mgr. Sylva Česneková 10
Tvořivé ruce čtvrtek 14: 00-15: 5. tř. 5. B Mgr. Illová Milada 10
Tvořivé dílny pátek 12:40-13:25 5. tř. Mgr. Chaloupecká Barbora 10
Cambridge Starters pondělí 13:00-13:45 4. tř. 3. B Mgr. Drahomíra Tunková
Cambridge Movers úterý 13:00-13:45 5. A Mgr. Yvetta Krejčová

Prezentace fotografií

Kontaktní formulář

nebojte se nám napsat

Loremipsum dolro sit amet