1. C

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Vrbová

Asistentka pedagoga: Karolína Pirožková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M PRV ČJ TV
Úterý ČJ M VV
Středa ČJ M ČJ HV
Čtvrtek ČJ M TV ČJ
Pátek ČJ PRV AJ ČJ

Mgr. Veronika Vrbová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk -  Mgr. Veronika Vrbová

AJ – Anglický jazyk -  Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Veronika Vrbová

PRV – Prvouka - Mgr. Veronika Vrbová

HV – Hudební výchova - Mgr. Veronika Vrbová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Veronika Vrbová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Veronika Vrbová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Veronika Vrbová

 

Mgr. Veronika Vrbová

SŠŘS Mgr. Veronika Vrbová

Mgr. Veronika Vrbová

Třídní učitelka 1. C
SŠŘS Karolína Pirožková

Karolína Pirožková

Asistentka pedagoga