5. B

Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Tunková

Asistentka pedagoga: Veronika Jabůrková

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13. 30
Pondělí ČJ M VL ČJ AJ / AJ
Úterý ČJ M AJ / AJ TV VL
Středa ČJ M M VV IN
Čtvrtek ČJ TV M PŘV HV IN
Pátek AJ / AJ ČJ M PŘV ČJ

Mgr. Drahomíra Tunková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Drahomíra Tunková

AJ – Anglický jazyk - Bc. David Burda, Mgr. Tomáš Polák

M – Matematika - Mgr. Drahomíra Tunková

PŘV – Přírodověda -  Mgr. Drahomíra Tunková

VL - Vlastivěda - Mgr. Drahomíra Tunková

IN - Informatika - Mgr. Drahomíra Tunková

HV – Hudební výchova -  Mgr. Veronika Vrbová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Dagmar Savková

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Drahomíra Tunková

SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Třídní učitelka 5 B
SŠŘS Veronika Jabůrková

Veronika Jabůrková

Asistentka pedagoga