5. B

Třídní učitelka: Mgr. Světlana Bartůňková

Asistentka pedagoga: Kateřina Gürtelschmidtová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí ČJ M AJ PŘV ČJ
Úterý ČJ M TV VL HV
Středa ČJ M AJ PŘV ČJ
Čtvrtek ČJ AJ M VL IN
Pátek ČJ M M VV TV

Mgr. Světlana Bartůňková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Světlana Bartůňková

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika - Mgr. Světlana Bartůňková

PŘ – Přírodověda - Mgr. Světlana Bartůňková

VL – Vlastivěda - Mgr. Světlana Bartůňková

HV– Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Světlana Bartůňková

TV – Tělesná výchova - Mgr. Světlana Bartůňková

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Světlana Bartůňková

IN – Informatika - Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 5. B školní metodik prevence
SŠŘS Kateřina Gürtelschmidtová

Kateřina Gürtelschmidtová

Asistentka pedagoga