4. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Ježková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M ČJ AJ IN
Úterý ČJ M VL ČJ TV
Středa AJ M PŘV VV VV
Čtvrtek TV ČJ M VL AJ
Pátek ČJ HV M ČJ

Mgr. Iva Ježková

Webové stránky třídy

Vyučující:

ČJ – Český jazyk -  Mgr. Iva Ježková

AJ – Anglický jazyk - Bc. Tereza Paterová

M – Matematika - Mgr. Iva Ježková

PŘV – Přírodověda - Mgr. Iva Ježková

VL - Vlastivěda - Mgr. Iva Ježková

IN - Informatika - Mgr. Iva Ježková

HV – Hudební výchova - Mgr. Iva Ježková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Iva Ježková

TV – Tělesná výchova - Bc. Tereza Paterová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Iva Ježková

Mgr. Iva Ježková

SŠŘS Mgr. Iva Ježková

Mgr. Iva Ježková

Třídní učitelka 4. A