4. A

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Březinová

Asistentka pedagoga: Monika Vrbicová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M HV PŘV ČJ
Úterý ČJ TV M AJ / AJ ČJ
Středa ČJ M VL VV VV
Čtvrtek TV ČJ M AJ / AJ
Pátek IN / IN AJ / AJ M ČJ VL

Mgr. Ilona Březinová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Ilona Březinová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová, Bc. David Burda

M – Matematika - Mgr. Ilona Březinová

PŘV – Přírodověda - Mgr. Ilona Březinová

VL – Vlastivěda - Mgr. Ilona Březinová

HV – Hudební výchova - Mgr. Silvie Holíková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Ilona Březinová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Ilona Březinová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Ilona Březinová

IN – Informatika - Mgr. Radka Vicanová, Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Ilona Březinová

SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 4. A
SŠŘS Monika Vrbicová

Monika Vrbicová

Asistentka pedagoga