Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 5. B, školní metodik prevence

Kontakt: svetlana.bartunkova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 5. B

Matematika 5. B

Přírodověda 5. B

Vlastivěda 5. B

Informatika 5. B

Výtvarná výchova  5. B

Tělesná výchova 5. B

Pracovní činnosti 5. B

 

 

 

 

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí 5. B - ČJ 5. B - M 5. PŘV 5. B - ČJ
Úterý 5. B - ČJ 5. B - M 5. B - TV 5. B - VL
Středa 5. B - ČJ 5. B - M 5. B - PŘV 5. B - ČJ
Čtvrtek 5. B - ČJ 5. B - M 5. B - VL 5. B - IN
Pátek 5. B - ČJ 5. B - M 5. B - M 5. B - PČ 5. B - VV 5. B - TV