3. B

Třídní učitelka: Mgr. Martina Mahdalová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M PRV TV AJ
Úterý AJ M ČJ PRV HV
Středa ČJ M VV VV
Čtvrtek ČJ TV M ČJ ČJ
Pátek ČJ AJ M PRV ČJ

Mgr. Martina Mahdalová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Martina Mahdalová

AJ – Anglický jazyk - Veronika Matoušková

M – Matematika - Mgr. Martina Mahdalová

PRV – Prvouka - Mgr. Martina Mahdalová

HV – Hudební výchova - Mgr. Martina Mahdalová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Martina Mahdalová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Martina Mahdalová

Pč – Pracovní činnosti - Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 3. B