3. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Veselá

Asistentka pedagoga: Hana Brančová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M TV AJ ČJ
Úterý AJ M ČJ PRV ČJ
Středa ČJ TV M ČJ
Čtvrtek ČJ M PRV VV VV
Pátek AJ M ČJ PRV HV

Mgr. Petra Veselá

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Petra Veselá

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Petra Veselá

PRV – Prvouka - Mgr. Petra Veselá

HV – Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Petra Veselá

TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 3. C
SŠŘS Hana Brančová

Hana Brančová

Asistentka pedagoga