Mgr. Veronika Vrbová

Třídní učitelka 2. C

Kontakt: veronika.vrbova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk  2. C

Matematika 2. C

Prvouka 2. C

Hudební výchova 2. C, 3. A, 5. B

Výtvarná výchova 2. C

Tělesná výchova 2. C

Pracovní činnosti 2. C

 

 

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 2. C - ČJ 2. C - M 2. C - PRV 2. C - ČJ
Úterý 2. C - ČJ 2. C - M 2. C - ČJ 2. C - TV
Středa 2. C - ČJ 2. C - M 2. C - PRV 2. C - HV 3. A - HV
Čtvrtek 2. C - ČJ 2. C - M 2. C - VV 2. C - PČ 5. B - HV
Pátek 2. C - ČJ 2. C - M 2. C - ČJ 2. C - TV