5. C

Třídní učitelka: Mgr. Radka Vicanová

Asistentka pedagoga: Kateřina Gürtelschmidtová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13. 30
Pondělí ČJ M M HV ČJ
Úterý ČJ TV M PŘV AJ / AJ IN
Středa AJ / AJ ČJ M VL VV
Čtvrtek ČJ M TV PŘV AJ / AJ IN
Pátek VL ČJ M ČJ

Mgr. Radka Vicanová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Radka Vicanová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová, Mgr. Tomáš Polák

M – Matematika -  Mgr. Radka Vicanová

PŘV – Přírodověda -  Mgr. Radka Vicanová

VL - Vlastivěda - Mgr. Milan Škorpík

IN - Informatika - Mgr. Radka Vicanová

HV – Hudební výchova -  Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Sylva Česneková

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti -  Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Radka Vicanová

SŠŘS Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

Třídní učitelka 5. C
SŠŘS Kateřina Gürtelschmidtová

Kateřina Gürtelschmidtová

Asistentka pedagoga