5. C

Třídní učitelka: Mgr. Radomíra Kufová

Asistentka pedagoga: Zuzana Bartošíková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30
Pondělí ČJ M PŘV VL ČJ
Úterý ČJ PŘV TV AJ M
Středa M ČJ AJ VV TV
Čtvrtek M ČJ IN ČJ M
Pátek M AJ ČJ VL HV

Mgr. Radomíra Kufová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Bc. Tereza Paterová

AJ – Anglický jazyk Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Radomíra Kufová

PŘ – Přírodověda - Bc. Tereza Paterová

VL – Vlastivěda - Mgr. Radomíra Kufová

HV – Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Bc. Tereza Paterová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík

IN – Informatika - Mgr. Radka Vicanová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Radomíra Kufová

Mgr. Radomíra Kufová

SŠŘS Mgr. Radomíra Kufová

Mgr. Radomíra Kufová

Třídní učitelka 5. C
SŠŘS Zuzana Bartošíková

Zuzana Bartošíková

Asistentka pedagoga