Bc. Tereza Mikelová

Třídní učitelka 3. D

Kontakt: tereza.mikelova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 3. D

Anglický jazyk 3. D

Matematika 3. D

Prvouka 3. D

Hudební výchova 3. D

Výtvarná výchova 3. D

Pracovní činnosti 3. D

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 3. D - ČJ 3. D - M 3. D - ČJ 3. D - HV
Úterý 3. D - ČJ 3. D - M 3. D - PRV 3. D - AJ 3. D - ČJ
Středa 3. D - ČJ 3. D - M 3. D - AJ 3. D - PRV
Čtvrtek 3. D - ČJ 3. D - M 3. D - AJ 3. D - ČJ
Pátek 3. D - ČJ 3. D - M 3. D - PRV 3. D - VV 3. D - VV