2. A

Třídní učitelka: Mgr. Sylva Česneková

Webové stránky třídy

 

Č – Český jazyk

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Ida Kopová

M – Matematika

Prv – Prvouka

Hv – Hudební výchova

Vv – Výtvarná výchova

Tv – Tělesná výchova

Pč – Pracovní činnosti

Mgr. Sylva Česneková

SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Učitelka