Mgr. Kateřina Navrátilová

Třídní učitelka 1. A

Kontakt: katerina.navratilova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 1. A

Anglický jazyk 1. A

Matematika 1. A

Prvouka 1. A

Tělesná výchova 1. A

Pracovní činnosti 1. A

Výtvarná výchova 1. A

Hudební výchova 1. A

 

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - ČJ 1. A - TV 1. A - AJ
Úterý 1. A - TV 1. A - ČJ 1. A - ČJ 1. A - PRV
Středa 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - VV 1. A PČ 1. A - AJ
Čtvrtek 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - PRV 1. A ČJ
Pátek 1. A - ČJ 1. A - TV 1. A - ČJ 1. A - HV