2. B

Třídní učitelka: Mgr. Ida Kopová

Webové stránky třídy

 

Č – Český jazyk

A – Anglický jazyk

M – Matematika

Prv – Prvouka

Hv – Hudební výchova

Vv – Výtvarná výchova

Tv – Tělesná výchova

Pč – Pracovní činnosti

Mgr. Ida Kopová

SŠŘS Mgr. Ida Kopová

Mgr. Ida Kopová

Učitelka