2. B

Třídní učitelka: Bc. Soňa Smržová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M TV HV
Úterý ČJ M VV
Středa ČJ M AJ ČJ TV
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ
Pátek ČJ M PRV ČJ

Bc. Soňa Smržová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Bc. Soňa Smržová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Veronika Kelčová

M – Matematika - Bc. Soňa Smržová

PRV – Prvouka - Bc. Soňa Smržová

HV – Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Bc. Soňa Smržová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Sylva Česneková

PČ – Pracovní činnosti - Bc. Soňa Smržová

Bc. Soňa Smržová

SŠŘS Bc. Soňa Smržová

Bc. Soňa Smržová

Třídní učitelka