4. C

Třídní učitelka: Mgr. Radka Vicanová

Asistentka pedagoga: Adéla Slatinská

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M PŘV VV VV
Úterý ČJ M AJ / AJ IN TV
Středa ČJ M VL ČJ
Čtvrtek TV ČJ AJ / AJ M HV
Pátek ČJ M VL ČJ AJ / AJ

Mgr. Radka Vicanová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Radka Vicanová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová, Bc. Tereza Paterová

M – Matematika -  Mgr. Radka Vicanová

PŘV – Přírodověda -  Mgr. Radka Vicanová

VL - Vlastivěda - Mgr. Radka Vicanová

IN - Informatika - Mgr. Radka Vicanová

HV – Hudební výchova -  Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova -  Mgr. Radka Vicanová

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti -  Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

SŠŘS Mgr. Radka Vicanová

Mgr. Radka Vicanová

Třídní učitelka 4. C
SŠŘS Adéla Slatinská

Adéla Slatinská

Asistentka pedagoga