4. C

Třídní učitelka: Mgr. Alena Třísková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M VL VV VV
Úterý AJ IN M TV ČJ
Středa ČJ M AJ HV ČJ
Čtvrtek ČJ TV M AJ
Pátek ČJ M VL PŘV ČJ

Mgr. Alena Třísková

webové stránky třídy

ČJ – Český jazyk - Mgr. Alena Třísková

AJ– Anglický jazyk - Bc. David Burda

M – Matematika -  Mgr. Alena Třísková

IN - Informatika - Mgr. Radka Vicanová

PŘV – Přírodověda - Mgr. Alena Třísková

VL - Vlastivěda - Mgr. Alena Třísková

HV – Hudební výchova - Mgr. Alena Třísková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Alena Třísková 

TV – Tělesná výchova - Mgr. Alena Třísková

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Silvie Holíková

Mgr. Alena Třísková

SŠŘS Mgr. Alena Třísková

Mgr. Alena Třísková

Třídní učitelka 4. C