Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 3. A

Kontakt: ilona.brezinova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk  3. A

Matematika  3. A

Prvouka  3. A 

Výtvarná výchova   3. A

Pracovní činnosti  2. C, 3. A

Tělesná výchova  3. A 

 

 

Rozvrh učitelky

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 3. A - M 3. A - ČJ 3. A - PRV 3. A - ČJ
Úterý 3. A - ČJ 3. A - M 3. A - TV 2. C - PČ
Středa 3. A - ČJ 3. A - M 3. A - PRV 3. A - VV 3. A VV
Čtvrtek 3. A - ČJ 3. A - M 3. A - PRV 3. A -ČJ 3. A - PČ
Pátek 3. A - ČJ 3. A - TV 3. A - M 3. A - ČJ