Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 4. A

Kontakt: ilona.brezinova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 4. A

Matematika 4. A

Přírodověda 4. A 

Vlastivěda 4. A

Výtvarná výchova 4. A, 6. A

Pracovní činnosti 4. A

Tělesná výchova 4. A 

 

 

Rozvrh učitelky

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 4. A- ČJ 4. A - M 4. A - VV 4. A - VV
Úterý 4. A - ČJ 4. A - TV 4. A - M 4. A - ČJ
Středa 4. A - ČJ 4. A - M 4. A - VL 4. A - PŘV 4. A ČJ
Čtvrtek 4. A - TV 4. A - ČJ 4. A - M 4. A - PČ
Pátek 6. A - VV 6. A - VV 4. A - M 4. A - ČJ 4. A - VL