3. A

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Kadlčíková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M AJ VV VV
Úterý ČJ M TV PRV ČJ
Středa ČJ M PRV AJ HV
Čtvrtek ČJ M AJ ČJ TV
Pátek ČJ M PRV ČJ

Mgr. Veronika Kadlčíková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Kadlčíková Veronika

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Kadlčíková Veronika

PRV – Prvouka - Mgr. Kadlčíková Veronika

HV – Hudební výchova - Mgr. Vrbová Veronika

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Kadlčíková Veronika

TV – Tělesná výchova - Mgr. Škorpík Milan

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Kadlčíková Veronika

 

Mgr. Veronika Kadlčíková

SŠŘS Mgr. Veronika Kadlčíková

Mgr. Veronika Kadlčíková

Třídní učitelka 3. A