3. A

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Březinová

Asistentka pedagoga: Monika Vrbicová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí AJ M ČJ PRV ČJ
Úterý ČJ M AJ TV HV
Středa ČJ M PRV VV VV
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ
Pátek ČJ TV M AJ ČJ

Mgr. Ilona Březinová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Ilona Březinová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Matoušková Veronika

M – Matematika - Mgr. Ilona Březinová

PRV – Prvouka - Mgr. Ilona Březinová

HV – Hudební výchova - Mgr. Veronika Vrbová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Ilona Březinová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Ilona Březinová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

SŠŘS Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Ilona Březinová

Třídní učitelka 3 A
SŠŘS Monika Vrbicová

Monika Vrbicová

Asistentka pedagoga