3. A

Třídní učitelka: Mgr. Sylva Česneková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Sylva Česneková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk -  Mgr. Sylva Česneková

AJ – Anglický jazyk -  Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika -  Mgr. Sylva Česneková

PRV – Prvouka -  Mgr. Sylva Česneková

HV – Hudební výchova -  Mgr. Sylva Česneková

VV – Výtvarná výchova -  Mgr. Sylva Česneková

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Sylva Česneková

PČ –Pracovní činnosti -  Mgr. Sylva Česneková

 

Mgr. Sylva Česneková

SŠŘS Mgr. Sylva Česneková

Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 3. A