Mgr. Sylva Česneková

Třídní učitelka 1. A

Kontakt: sylva.cesnekova@zsprazska.cz

Vyučuje:

Český jazyk 1. A

Matematika 1. A

Prvouka 1. A

Hudební výchova 1. A

Výtvarná výchova 1. A

Tělesná výchova 1. A, 2. B

Pracovní činnosti 1. A

 

 

Rozvrh učitele

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí 1. A - ČJ 1. A - M 2. B - TV 1. A - ČJ 1. A - TV
Úterý 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - PRV 1. A - ČJ
Středa 1. A - ČJ 1. A - PRV 1. A - ČJ 1. A - HV 2. B - TV
Čtvrtek 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - TV 1. A - ČJ
Pátek 1. A - ČJ 1. A - M 1. A - VV 1. A - PČ