4. B

Třídní učitelka: Mgr. Martina Mahdalová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ VL M IN AJ
Úterý TV ČJ M PŘV ČJ
Středa ČJ M AJ VV VV
Čtvrtek ČJ AJ M TV HV
Pátek ČJ M VL ČJ

Mgr. Martina Mahdalová

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Martina Mahdalová

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Radomíra Kufová

M – Matematika - Mgr. Martina Mahdalová

PŘV – Přírodověda - Mgr. Martina Mahdalová

VL – Vlastivěda - Mgr. Martina Mahdalová

HV – Hudební výchova - Mgr. Martina Mahdalová

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Martina Mahdalová

TV – Tělesná výchova - Mgr. Martina Mahdalová

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Martina Mahdalová

IN – Informatika - Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

SŠŘS Mgr. Martina Mahdalová

Mgr. Martina Mahdalová

Třídní učitelka 4. B