4. B

Třídní učitelka: Mgr. Drahomíra Tunková

Asistentka pedagoga: Veronika Jabůrková

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ AJ / AJ M VL ČJ
Úterý TV ČJ M AJ / AJ
Středa ČJ M VL VV VV
Čtvrtek ČJ M PŘV IN ČJ
Pátek ČJ M AJ / AJ TV HV

Mgr. Drahomíra Tunková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Drahomíra Tunková

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Veronika Matoušková, Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika - Mgr. Drahomíra Tunková

PŘV – Přírodověda -  Mgr. Drahomíra Tunková

VL - Vlastivěda - Mgr. Drahomíra Tunková

IN - Informatika - Mgr. Drahomíra Tunková

HV – Hudební výchova -  Mgr. Dagmar Savková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Drahomíra Tunková

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Drahomíra Tunková

PČ – Pracovní činnosti -  Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

SŠŘS Mgr. Drahomíra Tunková

Mgr. Drahomíra Tunková

Třídní učitelka 4 B
SŠŘS Veronika Jabůrková

Veronika Jabůrková

Asistentka pedagoga