1. B

Třídní učitelka: Mgr. Světlana Bartůňková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M PRV TV
Úterý ČJ M ČJ AJ / AJ
Středa ČJ M ČJ
Čtvrtek ČJ M PRV ČJ HV
Pátek ČJ TV ČJ VV

Mgr. Světlana Bartůňková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Světlana Bartůňková

AJ – Anglický jazyk - Mgr, Veronika Kelčová, Mgr. Drahomíra Tunková

M – Matematika - Mgr. Světlana Bartůňková

PRV – Prvouka - Mgr. Světlana Bartůňková

HV– Hudební výchova - Mgr. Silvie Holíková

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Světlana Bartůňková

TV – Tělesná výchova - Mgr. Světlana Bartůňková

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Drahomíra Tunková

 

Mgr. Světlana Bartůňková

SŠŘS Mgr. Světlana Bartůňková

Mgr. Světlana Bartůňková

Třídní učitelka 1. B školní metodik prevence