1. B

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Savková

Asistentka pedagoga: Jana Teplá

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ M ČJ PRV
Úterý ČJ TV M ČJ
Středa ČJ AJ ČJ HV
Čtvrtek ČJ M ČJ PRV TV
Pátek ČJ M VV

Mgr. Dagmar Savková

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk -  Mgr. Dagmar Savková

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Dagmar Savková

M – Matematika -  Mgr. Dagmar Savková

PRV – Prvouka - Mgr. Dagmar Savková

HV – Hudební výchova -  Mgr. Dagmar Savková

VV – Výtvarná výchova -  Mgr. Dagmar Savková

TV – Tělesná výchova -  Mgr. Dagma Savková

PČ – Pracovní činnosti -  Mgr. Dagmar Savková

 

Mgr. Dagmar Savková

SŠŘS Mgr. Dagmar Savková

Mgr. Dagmar Savková

Třídní učitelka 1. B
SŠŘS Jana Teplá

Jana Teplá

Asistentka pedagoga