8. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Moravcová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí M D PŘS NJ / NJ ON CH TV
Úterý Z AJ / AJ HV IN / IN ČJ M VV VV
Středa ČJ TV CH F AJ / AJ M
Čtvrtek D PŘS AJ / AJ M Z NJ / NJ
Pátek ČJ ČJ M AJ / AJ PP / PP PP / PP

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Jana Sovišová

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová, Mgr. Markéta Lengálová

NJ –,Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí, Mgr. Iva Ježková

M – Matematika, vyučuje Mgr. Petra Lacinová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Petr Štraus

Ch - Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

IN – Informatika, vyučuje Michaela Mouchová, Ing. Monika Pecová

On –Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Jarmila Olejníková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Andrea Čepová

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Konečný

PP – Pěstitelské práce, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

 

 

Manuál pro tvorbu ročníkové práce

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Petra Moravcová

SŠŘS Mgr. Petra Moravcová

Mgr. Petra Moravcová

Třídní učitelka 8. B