8. B

Třídní učitelka: Mgr. Marie Hošpesová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí ČJ M D NJ / NJ PŘS TV
Úterý ČJ AJ / AJ M CH On On
Středa ČJ ČJ TV M F Z PP / PP PP / PP
Čtvrtek ČJ M D NJ / NJ PŘS AJ / AJ VV VV
Pátek M AJ / AJ AJ / AJ CH IN / IN IN / IN

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Hošpesová Marie

A J– Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika, Mgr. Polák Tomáš

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora , Mgr. Ježková Iva

M – Matematika, vyučuje Bc. Pirožková Kristýna

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Hošpesová Marie

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Ch – Chemie, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Konečný Petr

On – Občanská nauka, vyučuje Bc. Pirožková Kristýna

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Vicanová Radka, Mgr. Mouchová Michaela

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Bc. Pirožková Kristýna

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

PP - Pěstitelské práce, Mgr. Olejníková Jarmila

 

 

Mgr. Marie Hošpesová

SŠŘS Mgr. Marie Hošpesová

Mgr. Marie Hošpesová

Třídní učitelka 8. B