8. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Skopalová

Asistentka pedagoga: Michaela Čechová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí NJ / NJ M HV ON ČJ ČJ
Úterý M PŘS AJ / AJ Z CH D PP / PP PP / PP
Středa TV AJ / AJ M NJ / NJ Z
Čtvrtek ČJ IN / IN M CH AJ / AJ D VV VV
Pátek M AJ / AJ F PŘS TV ČJ

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Jana Sovišová

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Veronika Kelčová , Mgr. Markéta Lengálová

NJ –,Německý jazyk, vyučuje  Mgr. Barbora KrejčíMgr. Jana Sovišová

M – Matematika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje  Mgr. Petr Konečný

Ch- Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

IN – Informatika, vyučuje Bc.  Michaela Mouchová, Mgr. Barbora Krejčí

On – Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Jarmila Olejníková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Andrea Čepová

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Konečný

PP- Pěstitelské práce, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

 

 

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Michaela Skopalová

SŠŘS Mgr. Michaela Skopalová

Mgr. Michaela Skopalová

Třídní učitelka 8. C
SŠŘS Michaela Čechová

Michaela Čechová

Asistentka pedagoga

Manuál pro tvorbu ročníkové práce