8. C

Třídní učitel: Mgr. Petr Štraus

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Petr Štraus

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Šmerdová Danuše

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Polák Tomáš

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

M – Matematika, vyučuje Mgr. Petra Lacinová

D – Dějepis, vyučuje 

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

HV – Hudební výchova, vyučuje 

VV – Výtvarná výchova, vyučuje 

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Mouchová Michaela

PŘP – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Ježková Iva

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Třídní učitel: Mgr. Petr Štraus

SŠŘS Mgr. Petr Štraus

Mgr. Petr Štraus

Třídní učitel 8. C