6. B

Třídní učitelka: Mgr. Yvetta Krejčová

Asistentka pedagoga: Veronika Malečková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí AJ ČJ M D On TV TV
Úterý M ČJ F NJ Z PŘS
Středa M PŘS AJ D HV NJ
Čtvrtek VV VV ČJ M IN
Pátek ČJ ČJ M Z AJ TV

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Šmerdová Danuše

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Bartůňková Světlana

M – Matematika, vyučuje Bc. Pirožková Kristýny

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Vítězslav Minařík

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Konečný Petr

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Mouchová Michaela

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Polák Tomáš

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Polák Tomáš

On – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

 

Pravidla pro tvorbu referátů

SŠŘS Mgr. Yvetta Krejčová

Mgr. Yvetta Krejčová

Třídní učitelka 6. B
SŠŘS Veronika Malečková

Veronika Malečková

Asistentka pedagoga