6. B

Třídní učitel: Mgr. Barbora Krejčí

Asistentka pedagoga: Tereza Vaculová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí M M NJ ČJ D TV TV
Úterý M ČJ ČJ AJ IN PŘS
Středa M F ČJ AJ Z D
Čtvrtek PŘS ČJ NJ TV M
Pátek VV VV AJ ON Z HV

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Sovišová Jana

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ - Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

M – Matematika, vyučuje Mgr. Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

ON – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

IN - Informatika, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Martin Moravec

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Barbora Krejčí

SŠŘS Mgr. Barbora Krejčí

Mgr. Barbora Krejčí

Třídní učitel 6. B
SŠŘS Tereza Vaculová

Tereza Vaculová

Asistentka pedagoga