7. A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Škaroupková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí TV ČJ M F AJ D
Úterý IN ČJ M PŘS AJ Z
Středa ČJ ČJ M NJ TV HV
Čtvrtek AJ M ČJ D NJ PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Pátek M F PŘS Z VV VV

 

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Simona Škaroupková

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

M – Matematika, vyučuje Mgr. Monika Tomaštíková

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Eva Staňková

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Eva Staňková

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Martin Moravec

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Martin Moravec

PŘP – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Veronika Kadlčíková

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Simona Škaroupková

SŠŘS Mgr. Simona Škaroupková

Mgr. Simona Škaroupková

Třídní učitelka 7. A