7. A

Třídní učitelka Mgr. Monika Tomaštíková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí TV M D AJ Z ČJ
Úterý Z AJ M ČJ ČJ F IN
Středa M TV NJ PŘS PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Čtvrtek ČJ M VV VV F PŘS
Pátek NJ ČJ D M AJ HV

 

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Konvalinová Erika

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ – Německžý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

M- Matematika, vyučuje Mgr. Tomaštíková Monika

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Tomaštíková Monika

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Škorpík Milan

IN  – Informatika, vyučuje Bc.Mouchová Michaela

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

PŘP- Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Veronika Kadlčíková

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Monika Tomaštíková

SŠŘS Mgr. Monika Tomaštíková

Mgr. Monika Tomaštíková

Třídní učitelka 7. A