7. A

Mgr. Monika Tomaštíková

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

A – Anglický jazyk, vyučuje PaedDr. Pavel Trulík

N – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

M- Matematika, vyučuje Mgr. Monika Tomaštíková

In – Informatika, vyučuje Mgr. Karel Koch

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

Vo – Výchova k občanství, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Monika Tomaštíková

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Petr Štraus

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Jarmila Olejníková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Andrea Čepová

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Štraus

Přp – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Veronika Kadlčíková a Mgr. Jana Stanislavová

Mgr. Monika Tomaštíková

SŠŘS Mgr. Monika Tomaštíková

Mgr. Monika Tomaštíková

Učitelka