7. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Lacinová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Petra Lacinová

ČJ– Český jazyk, vyučuje 

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Veronika Kelčová

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

M – Matematika, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

F – Fyzika, vyučuje Vítězslav Minařík

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Petr Štraus

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Michaela Mouchová

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Tomáš Polák

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Ilona Březinová

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

On – Občanská nauka, vyučuje 

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Petra Lacinová

SŠŘS Mgr. Petra Lacinová

Mgr. Petra Lacinová

Třídní učitelka 7. A