7. B

Třídní učitelka: Mgr. Barbora Krejčí

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí M NJ VV VV F AJ PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Úterý Z AJ ČJ M HV
Středa PŘS M ČJ TV D F
Čtvrtek M ČJ M IN Z D
Pátek TV PŘS ČJ ČJ AJ NJ

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ - Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

M – Matematika, vyučuje Mgr. Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

IN - Informatika, vyučuje Mgr. Štraus Petr

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Martin Moravec

PŘP – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Kadlčíková Veronika, Mgr. Radomíra Kufová

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Barbora Krejčí

SŠŘS Mgr. Barbora Krejčí

Mgr. Barbora Krejčí

Třídní učitel 7. B