7. B

Třídní učitelka Mgr. Marie Hošpesová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí ČJ TV M AJ / AJ PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Úterý ČJ F D NJ / NJ PŘS M
Středa ČJ ČJ M AJ / AJ VV VV
Čtvrtek AJ / AJ HV ČJ D M Z IN / IN
Pátek M NJ / NJ PŘS TV Z F

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Hošpesová Marie

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika, PaedDr. Trulík Pavel

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora , Ing. Karolína Krulová

M – Matematika, vyučuje Ing. Karolína Krulová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Hošpesová Marie

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Škorpík Milan

IN – Informatika, vyučuje Ing. Karolína KrulováBc. Michaela Mouchová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

PŘP - Příprava pokrmů, vyučuje Karolína Pirožková

 

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Marie Hošpesová

SŠŘS Mgr. Marie Hošpesová

Mgr. Marie Hošpesová

Třídní učitelka 7. B