9. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Lacinová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí ČJ Z D M AJ PŘS
Úterý AJ M F CH ČJ ČJ
Středa ON SPVP HV TV M AJ
Čtvrtek ČJ F CH VZ PŘS M VV VV
Pátek M ČJ D Z TV AJ

ČJ– Český jazyk, vyučuje Mgr. Škaroupková Simona

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Markéta Lengálová

M- Matematika, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila 

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Petr Štraus

CH – Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

On – Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

VZ - Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

SPVP - vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Petra Lacinová

SŠŘS Mgr. Petra Lacinová

Mgr. Petra Lacinová

Třídní učitelka 9. C