9. C

Třídní učitelka: Mgr. Michaela Skopalová

Asistentka pedagoga: Michaela Čechová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí M TV D ČJ AJ / AJ SPVP VZ
Úterý M F ČJ Z CH AJ / AJ
Středa D CH PŘS M TV AJ / AJ
Čtvrtek ČJ On AJ / AJ M PŘS VV VV
Pátek M Z HV ČJ ČJ F

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Škaroupková Simona

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Veronika Kelčová , Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje  Mgr. Petr Konečný

CH – Chemie, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

On – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Lengálová Markéta

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Konečný

SPVP – vyučuje Mgr. Petra Moravcová

VZ – Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Petra Moravcová 

 

 

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Michaela Skopalová

SŠŘS Mgr. Michaela Skopalová

Mgr. Michaela Skopalová

Třídní učitelka 9. C
SŠŘS Michaela Čechová

Michaela Čechová

Asistentka pedagoga