9. D

Třídní učitelka: Mgr. Jana Sovišová

Asistentka pedagoga: Veronika Malečková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí F ČJ AJ CH M TV VV VV
Úterý AJ Z M ČJ D M
Středa AJ F TV PŘS M HV
Čtvrtek M D AJ ČJ SPVP VZ
Pátek PŘS Z CH ČJ ČJ ON

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Jana Sovišová

A – Anglický jazyk, vyučuje PaedDr. Pavel Trulík

M- Matematika, vyučuje Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Konečný Petr

Ch - Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Štraus

On – Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

VZ - Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

SPVP - vyučuje Mgr. Petra Moravcová

 

Pravidla pro tvorbu referátů

SŠŘS Mgr. Jana Sovišová

Mgr. Jana Sovišová

Třídní učitelka 9. D
SŠŘS Veronika Malečková

Veronika Malečková

Asistentka pedagoga