6. A

Třídní učitelka: Mgr. Simona Škaroupková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí M TV D ČJ VV VV
Úterý AJ HV M PŘS Z TV TV
Středa NJ ČJ ČJ PŘS M F
Čtvrtek D M AJ ČJ IN
Pátek AJ Z M ČJ NJ ON

 

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Simona Škaroupková

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

N - Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

M- Matematika, vyučuje Ing. Karolína Krulová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Marie Hošpesová

On – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Simona Škaroupková

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Martin Moravec

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Martin Moravec

 

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Simona Škaroupková

SŠŘS Mgr. Simona Škaroupková

Mgr. Simona Škaroupková

Třídní učitelka 6. A