6. C

Třídní učitelka: Mgr. Erika Konvalinová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí ČJ NJ Z HV M AJ
Úterý ČJ AJ PŘS M ON TV TV
Středa D M VV VV ČJ ČJ
Čtvrtek F M Z TV D AJ
Pátek ČJ M NJ IN PŘS

 

Č – Český jazyk, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Radomíra Kufová

NJ - Německý jazyk, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

M- Matematika, vyučuje Mgr. Petra Lacinová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

On – Občanská nauka, vyučuje Ing. Karolína Krulová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

IN - Informatika, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Třídní učitelka: Mgr. Erika Konvalinová

SŠŘS Mgr. Erika Konvalinová

Mgr. Erika Konvalinová

Třídní učitelka 6. C