6. C

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Lengálová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí AJ ČJ ČJ M NJ TV TV
Úterý HV ČJ Z M PŘS F
Středa AJ M VV VV D ČJ
Čtvrtek PŘS IN TV AJ M NJ
Pátek ČJ M On Z D

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

AJ– Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Lengálová Markéta

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Bartůňková Světlana

M – Matematika, vyučuje Bc. Pirožková Kristýna

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Lacinová Petra

F – Fyzika, vyučuje Minařík Vítězslav

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Konečný Petr

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Mouchová Michaela

HV – Hudební výchova, vyučuje Bc. Polák Tomáš

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

On – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Lengálová Markéta

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Markéta Lengálová

SŠŘS Mgr. Markéta Lengálová

Mgr. Markéta Lengálová

Třídní učitel 6. C