8. A

Třídní učitelka: Mgr. Monika Tomaštíková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí M TV NJ On On F VV / IN VV / IN
Úterý PŘS CH AJ ČJ D M
Středa M ČJ ČJ CH Z AJ
Čtvrtek ČJ NJ M PŘS AJ PP / PP PP / PP
Pátek D AJ M ČJ TV

 

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Budná Erika

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

M – Matematika, vyučuje Mgr. Tomaštíková Monika

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Škorpík Milan

CH – Chemie, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

IN  – Informatika, vyučuje Bc.Mouchová Michaela

On – Občanská nauka, vyučuje Mgr. Uhrinová Kateřina

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Bc. Pirožková Kristýna

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

PP – Pěstitelské práce, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Mgr. Monika Tomaštíková

SŠŘS Mgr. Monika Tomaštíková

Mgr. Monika Tomaštíková

Třídní učitelka 8. A