8. A

Třídní učitel Vítězslav Minařík

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí AJ / AJ PŘS Z M HV IN / IN
Úterý CH D ČJ M M AJ / AJ VV VV
Středa TV ČJ M D NJ / NJ Z PP / PP PP / PP
Čtvrtek PŘS ČJ ČJ AJ / AJ CH M
Pátek AJ / AJ F TV NJ / NJ ON

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Erika Konvalinová

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Veronika Kelčová , Mgr. Markéta Lengálová

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Barbora Krejčí , Bc. Tereza Paterová

M – Matematika, vyučuje Vítězslav Minařík

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Jarmila Olejníková

Z – Zeměpis, vyučuje Vítězslav Minařík

Ch - Chemie, vyučuje Mgr. Zuzana Urbancová

IN – Informatika, vyučuje Bc. Michaela Mouchová, Ing. Monika Pecová

On –Občanská nauka, vyučuje Ing.Karolína Krulová

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Jarmila Olejníková

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Andrea Čepová

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Milan Škorpík

PP - Pěstitelské práce, vyučuje Mgr. Ivo Stibůrek

 

 

 

 

Manuál pro tvorbu ročníkové práce

Pravidla pro tvorbu referátů

Vítězslav Minařík

SŠŘS Vítězslav Minařík

Vítězslav Minařík

Třídní učitel 8. A