7. C

Třídní učitelka: Mgr. Erika Budná

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:20 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11: 50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí Z AJ F ČJ M TV
Úterý ČJ Z VV VV M NJ
Středa M D AJ ČJ ČJ PŘS PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Čtvrtek D M IN HV NJ F
Pátek TV M ČJ PŘS AJ

 

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Budná Erika

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Bc. Polák Tomáš

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Budná Erika

M – Matematika, vyučuje Mgr. Petra Lacinová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Moravcová Petra

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Štraus Petr

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Štraus Petr

IN – Informatika, vyučuje Mgr. Mouchová Michaela

PŘP – Příprava pokrmů, vyučuje Mgr. Ježková Iva, Mgr. Kufová Radomíra

 

Pravidla pro tvorbu referátů

Třídní učitelka: Mgr. Erika Konvalinová

SŠŘS Mgr. Erika Budná

Mgr. Erika Budná

Třídní učitelka 7. C