7. C

Třídní učitelka Mgr. Jarmila Olejníková

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20
Pondělí TV NJ M D ČJ PŘP / PŘP PŘP / PŘP
Úterý PŘS ČJ AJ D HV M
Středa AJ PŘS ČJ ČJ M IN
Čtvrtek M AJ ČJ Z NJ F
Pátek M F TV Z VV VV

 

Č – Český jazyk, vyučuje Mouchová Michaela

A – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Martin Moravec

NJ – Německý jazyk, vyučuje Mgr. Krejčí Barbora

M- Matematika, vyučuje Mgr. Tomaštíková Monika

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Krejčová Yvetta

IN – Informatika, vyučuje Bc. Mouchová Michaela

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Michaela Skopalová

Př – Přírodopis, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Škorpík Milan

Hv – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Olejníková Jarmila

Vv – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Čepová Andrea

Tv – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Konečný Petr

PŘP - Příprava pokrmů, vyučuje Karolína Pirožková, Mgr. Veronika Kadlčíková


Pravidla pro tvorbu referátů

SŠŘS Mgr. Jarmila Olejníková

Mgr. Jarmila Olejníková

Třídní učitelka 7. C