9. B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Moravcová

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:40 - 14:25 14:35 - 15:20 15:30 - 16:15
Pondělí PŘS AJ / AJ CH M TV
Úterý CH HV AJ / AJ M On ČJ VV VV
Středa TV Z F M ČJ D
Čtvrtek F ČJ PŘS M AJ / AJ SPVP VZ
Pátek ČJ ČJ Z AJ / AJ D M

ČJ – Český jazyk, vyučuje Mgr. Škaroupková Simona

AJ – Anglický jazyk, vyučuje Mgr. Kelčová Veronika, Mgr. Markéta Lengálová

M – Matematika, vyučuje Mgr. Petra Lacinová

D – Dějepis, vyučuje Mgr. Yvetta Krejčová

F – Fyzika, vyučuje Mgr. Skopalová Michaela

PŘS – Přírodopis, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

Z – Zeměpis, vyučuje Mgr. Petr Štraus

CH - Chemie, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

On –Občanská nauka, vyučuje Mgr. Lengálová Markéta

HV – Hudební výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

VV – Výtvarná výchova, vyučuje Mgr. Staňková Eva

TV – Tělesná výchova, vyučuje Mgr. Petr Konečný

SPVP – vyučuje Mgr. Petra Moravcová

VZ – Výchova ke zdraví, vyučuje Mgr. Petra Moravcová

 

 

Manuál pro tvorbu ročníkové práce

Pravidla pro tvorbu referátů

Mgr. Petra Moravcová

SŠŘS Mgr. Petra Moravcová

Mgr. Petra Moravcová

Třídní učitelka 9. B