Organizace školní roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 

Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Výpis vysvědčení za první pololetí bude žákům předán ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny jsou stanoveny od 5. do 11. února 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Důležitá data v tomto školním roce

Porada č. 2 9. 11. 2023
Třídní schůzky 9. 11. 2023
Schůzka třídních důvěrníků 13. 11. 2023
Porada č. 3 25. 1. 2024
Porada č. 4 11. 4. 2024
Třídní schůzky 11. 4. 2024
Schůzka třídních důvěrníků 15. 4. 2024
Porada č. 5 20. 6. 2024