Školní jídelna

Aktuality školní jídelny

Navýšení cen stravného

Vážení rodiče, 
z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií musíme přistoupit k navýšení ceny školních obědů a dopoledních svačinek.
Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. 

Navýšení cen je platné od 1. 4. 2023

Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem a mají zadaný horní limit inkasa, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo je třeba limit navýšit.

dopolední svačinka  17,-     

kategorie I. žáci 6 až 10 let        28,-   

kategorie II. žáci 11 až 14 let      30,-    

kategorie III. žáci 15 let a více     32,-   

K zařazení do kategorie žáků se počítá vždy věk dosažený v daném školním roce (školní rok je období od 1. září do 31. srpna).
 

http://zsperuc.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strava_navod-page-001-scaled.jpg