Školní jídelna

Přeplatky za školní stravování

Žákům, kteří k 31. 8. 2024 odcházejí z naší školy, budou vzniklé přeplatky za stravné, vráceny na účet zákonných zástupců.

Těm, kteří neplatí inkasem z účtu, budou peníze vráceny v hotovosti (pokud nahlásíte číslo účtu, budou převedeny jednorázovým příkazem na Váš účet, číslo účtu zašlete mailem na skolni.jidelna@zsprazska.cz).

 

Ostatním dětem se přeplatky převádí do školního roku 2024/2025.

Ukončení stravování

Ukončení stravování - je nutné vždy oznámit v kanceláři školní jídelny. Toto oznámení se nevztahuje na žáky 9. tříd, kteří jsou po ukončení studia automaticky ze stravování vyřazeni. Týká se pouze žáků, kteří přestupují na jinou školu nebo už nechtějí pokračovat ve stravování.

Pokud už nemáte zájem ve školním roce 2024/2025 o dopolední svačinky, musíte je zrušit u vedoucí stravování (stačí elektronicky - skolni.jidelna@zsprazska.cz).

Stravovací čipy se nevrací.

Nezapomeňte si zrušit „Souhlas k inkasu“ u svých bankovních ústavů.

Důležité informace ze školní jídelny

 

Připomínáme strávníkům (rodičům), že je účtována „plná“ cena oběda od 2. dne nepřítomnosti ve školním zařízení.

Ceny školních obědů, které hradí rodiče (žáci), jsou pouze platby za suroviny, ze kterých se oběd připravuje (ostatní náklady hradí škola) – jedná se o tzv. dotované ceny. Pokud žák není přítomen ve školním zařízení, nemá dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. nárok na takto dotovaný oběd.

Školní jídelna účtuje za neoprávněně objednaný oběd (tj. v době, kdy žák není přítomen ve školním zařízení) „plnou“ cenu oběda včetně všech nákladů.

 

K zařazení do kategorie žáků se počítá vždy věk dosažený v daném školním roce (školní rok je období od 1. září do 31. srpna).

 

 

kategorie

„plná“ cena oběda včetně všech nákladů

– neodhlášený oběd

dotovaná cena oběda

– hradí rodiče

 

I.      žáci 6 až 10 let

69,-

28,-

II.    žáci 11 až 14 let

71,-

30,-

III.   žáci 15 let a více

73,-

32,-

 

 

 

 

Žáci - obědy od 4. 9. 2023

 

Od 4. 9. 2023 má strávník, hradí-li stravné inkasem, automaticky přihlášenou stravu (obědy i svačinky - pokud je odebíral v předchozím školním roce).

Svačinky se připravují pro žáky 1. stupně.

Pokud nemáte o svačinky zájem, musíte zrušení svačinek nahlásit u vedoucí stravování.

Hradí-li strávník stravné hotově, musí si stravu přihlásit a uhradit u vedoucí stravování (od pondělí 28. 8. 2023 do pátku 1. 9. 2023 dle provozních hodin vedoucí stravování).

 

Poslední týden v měsíci srpnu 2023 si můžete na www.strava.cz provést změnu stravy.

 

Navýšení cen stravného

Vážení rodiče, 
z důvodu stále rostoucích cen potravin a energií musíme přistoupit k navýšení ceny školních obědů a dopoledních svačinek.
Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné. 

Navýšení cen je platné od 1. 4. 2023

Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem a mají zadaný horní limit inkasa, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo je třeba limit navýšit.

dopolední svačinka  17,-     

kategorie I. žáci 6 až 10 let        28,-   

kategorie II. žáci 11 až 14 let      30,-    

kategorie III. žáci 15 let a více     32,-   

K zařazení do kategorie žáků se počítá vždy věk dosažený v daném školním roce (školní rok je období od 1. září do 31. srpna).
 

http://zsperuc.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strava_navod-page-001-scaled.jpg