Školní jídelna

Oznámení školní jídelny

 

Vážení rodiče,

z důvodu stále rostoucích cen potravin, musíme přistoupit k navýšení ceny školních obědů.

Chceme i nadále dětem zajistit kvalitní suroviny na přípravu obědů, a proto je navýšení ceny nevyhnutelné.

Navýšení cen je platné od 1. 5. 2022.

 

svačinka  16,- Kč (předpokládané stravné 22 dní × 16,- = 352,- )

 

děti 6 až 10 let 26,- Kč za 1 oběd (předpokládané stravné 22 dní × 26,- = 572,-)

děti 11 až 14 let 28,- Kč za 1 oběd (předpokládané stravné 22 dní × 28,- = 616,-)

žáci 15 let a více 30,- Kč za 1 oběd (předpokládané stravné 22 dní × 30,- = 660,-)

 

k zařazení do kategorie žáků se počítá vždy věk dosažený v daném školním roce (školní rok je období od 1. září do 31. srpna).

 

Strávníci, kteří platí stravu inkasním způsobem a mají zadaný horní limit inkasa, prosím překontrolujte si, zda tento limit bude dostačující, nebo je třeba limit navýšit.

Číslo účtu školní jídelny 123-6362910287/0100

 

Cena stravovacího čipu 121,- není to záloha, peníze se nevrací. Záruka je 2 roky.

 

Odebrání oběda do jídlonosiče je možné pouze v první den nemoci. V dalších dnech nemá nemocný žák na dotovaný oběd nárok dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 107/2005 Sb. Musí si oběd odhlásit nebo jej odebírat za plnou cenu.

Výdej obědů pro žáky do jídlonosiče je od 11:00 do 11:40.

 

Děkujeme za pochopení

 

Vedoucí stravování: Bc. Marie Jurčíková                                                                               tel. 515 246 186, email: skolni.jidelna@zsprazska.cz

 

Obědy po dobu karantény - žáci

 

Po dobu trvání distanční výuky, do které přechází jednotlivé třídy v situaci, kdy je uvalena karanténa, mají žáci nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny (cena oběda jako když jsou ve škole).

  • Obědy si nemůže vyzvedávat samotný žák, na nějž je uvalena karanténa, ani žádná jiná osoba v karanténě (vyzvednout může sourozenec, zákonný zástupce, prarodiče…).
  • Na oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na Covid19.
  • Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 515 246 186, emailem skolni.jidelna@zsprazska.cz nebo přes www.strava.cz.

 

Obědy vyzvedávejte v čase 11.00 -11.45 do čistých a podepsaných jídlonosičů.

 

http://zsperuc.cz/wp-content/uploads/2022/01/Strava_navod-page-001-scaled.jpg