Školní jídelna

Obědy po dobu karantény - žáci

 

Po dobu trvání distanční výuky, do které přechází jednotlivé třídy v situaci, kdy je uvalena karanténa, mají žáci nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny (cena oběda jako když jsou ve škole).

  • Obědy si nemůže vyzvedávat samotný žák, na nějž je uvalena karanténa, ani žádná jiná osoba v karanténě (vyzvednout může sourozenec, zákonný zástupce, prarodiče…).
  • Na oběd nemá nárok žák, který byl pozitivně testován na Covid19.
  • Obědy škola neodhlašuje, odhlášku musí zajistit zákonný zástupce na tel.: 515 246 186, emailem skolni.jidelna@zsprazska.cz nebo přes www.strava.cz.

 

Obědy vyzvedávejte v čase 11.00 -11.45 do čistých a podepsaných jídlonosičů.