2. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Veselá

ROZVRH HODIN

1. 2. 3. 4. 5.
8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35
Pondělí ČJ AJ M TV
Úterý ČJ M ČJ VV
Středa ČJ M PRV ČJ
Čtvrtek ČJ TV M ČJ
Pátek ČJ M HV PRV

Mgr. Petra Veselá

Webové stránky třídy

 

ČJ – Český jazyk - Mgr. Petra Veselá

AJ – Anglický jazyk - Mgr. Drahomíra Tunková

M – Matematika - Mgr. Petra Veselá

PRV – Prvouka - Mgr. Petra Veselá

HV – Hudební výchova - Mgr. Petra Veselá

VV – Výtvarná výchova - Mgr. Petra Veselá

TV – Tělesná výchova - Mgr. Milan Škorpík

PČ – Pracovní činnosti - Mgr. Ilona Březinová

Mgr. Petra Veselá

SŠŘS Mgr. Petra Veselá

Mgr. Petra Veselá

Třídní učitelka 2. C