Posílení a zefektivnění vzdělávacího procesu pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy, Znojmo, Pražská 98

Projekt je realizován v rámci OP Vzdělání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/1.3.41/02.007.

Období realizace projektu: 1. leden 2013 až 30. červen 2014. Projekt je rozčleněn do čtyř klíčových aktivit:

A) Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v dovednostech ovlivňujících kvalitu a efektivitu vzdělávání:

1. Umíme předcházet stresu a řešit stresové situace

2. Využití emočního managementu ve výchovně vzdělávacím programu školy

3. Konfliktní situace vyskytující se v pedagogické praxi a jejich řešení

4. Komunikujeme efektivněji

B) Podpora profesního rozvoje zaměřeného na používání nových metod a forem práce používaných ve výuce

1. Rozvoj týmové práce u žáků

2. Realizujeme projekty ve výuce a učíme tím žáky

3. Kreativita ve výuce – její využití a rozvoj u žáků

4. Nové metody výuky volnočasových aktivit

Pozn.: Školení budou probíhat od března do května 2014

C) Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v cizích jazycích, angličtina

Anglický jazyk, učíme se konverzovat s rodilým mluvčím

Pozn.: Po dohodě s lektorem probíhá od ledna 2014 školení vždy v pondělí od 14:00 hod.

D) Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v zacházení s ICT technikou a v ICT dovednostech včetně používání programů potřebných pro tvorbu výukových aplikací

1. Jak připravit prezentaci v MS PowerPoint pro začátečníky

2. Jak připravit prezentaci v PowerPoint pro pokročilé

3. Tvorba výukových podkladů a materiálů v MS Excel pro začátečníky

4. Tvorba výukových podkladů a materiálů v MS Excel pro pokročilé

5. Používáme interaktivní tabuli ve výuce

Pozn.: Školení budou probíhat od března do května 2014.