Mateřská škola

MŠ Pramínek je dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 56 dětí. První třída nese název Rákosníčci, kde jsou s dětmi dvě paní učitelky a jedna paní asistentka. Druhá třída má název Vodníčci a jsou zde také dvě paní učitelky a jedna paní asistentka. V mateřské škole probíhá vzdělávání v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání Putování s Pramínkem, díky kterému se děti vzdělávají ve všech pěti vzdělávacích oblastech, naplňovanými v jednotlivých činnostech souvisle a vyváženě, které směřují k osvojování si pěti klíčových kompetencí pro etapu předškolního vzdělávání.
Během roku nás čeká spousta divadelních i hudebních představení, besídek, tvořivých dílen a dalších zajímavých akcí.

Těšíme se na Vás
Kolektiv mateřské školy

Hlavní stránky mateřské školy

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 – 2019


 

Kontakt:

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

Pražská 2808/98

669 02 Znojmo

(Mateřská škola se nachází v budově odloučeného pracoviště – Slovenská 33, Znojmo)

Oddělení Rákosníčci – tel. 734 860 369

Oddělení Vodníčci – tel. 734 860 370

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

Fotogalerie MŠ

Co potřebují děti do MŠ

 

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Ke stažení:

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Informace pro rodiče

Školní vzdělávací program MŠ

Školní řád mateřské školy 2017

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v MŠ

Přihláška ke stravování MŠ

Aktuální školné

Žádost o přestup žáka do ZŠ a MŠ Pražská

Desatero pro rodiče předškolního věku

Metodika výuky anglického jazyka