Vyrůstáme společně

To je název nového projektu na Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98. Projekt na podporu německého jazyka navazuje na loňskou aktivitu Můj evropský soused a kamarád, v rámci které děti prvních a druhých tříd školy na Pražské a z rakouského Retzu navázaly první kontakty a přátelství. Škole se podařilo získat dotaci od Regionální rozvojové agentury pro jižní Moravu.

Předmětem projektu jsou 4  vzájemná setkání dětí 1. stupně zmíněných škol a společná snídaně na hranicích pro rodiny s dětmi v rámci ukončení projektu. Dvě setkání se uskuteční ve Znojmě, dvě v Retzu. Cílem projektu je vytvoření nových přátelství dětí prvního stupně a jejich rodičů, zvýšení zájmu o vstřebání jazyka sousedů, zlepšení schopnosti porozumět občanům sousední země s ohledem na jiné zvyklosti. Hlavním záměrem projektu je podpořit zájem dětí o výuku němčiny a češtiny v rámci běžné výuky v jejich domovských školách, zlepšení jazykových kompetencí, a tím i výchova dětí k větší toleranci a národnostní snášenlivosti. Rozdíl oproti loňskému projektu spočívá také ve větším vtažení rodičů do společných aktivit.

Setkání jsou plánována v jednotlivých ročních obdobích, při nichž budou vznikat výtvarná díla charakterizující dané období. Závěrečnou červnovou snídani bude zdobit výstava těchto žákovských prací. 

Projekt umožní lepší motivaci dětí pro výuku českého a německého jazyka. Navázání nových přeshraničních přátelství umožní i pokračování těchto vztahů na osobní úrovni  do budoucna.

„Projekt byl ukončen 30. 6. 2014. Hodnocení projektu si můžete přečíst v závěrečné zprávě.