Učíme moderně

Naše škola realizuje projekt s názvem Učíme moderně, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001344 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na:

–          personální podporu – (školní asistent MŠ i ZŠ, školní psycholog)

–          osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ i ZŠ (vzdělávání, vzájemná spolupráce, nové metody a CLIL ve výuce na ZŠ)

–          usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ (prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ)

–          extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

–          spolupráci s rodiči žáků ZŠ

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Pavel Trulík