Školní přírodní učebna

Projekt školní přírodní učebna byl  zaměřen na přetvoření stávajícího školního dvora na odloučeném pracovišti Slovenská ve školní přírodní učebnu. Během realizace projektu byly provedeny terénní úpravy, nakoupeno nové vybavení a také bylo zapojeno velké množství žáků školy nejen z prvního stupně odloučeného pracoviště. Vytvořená výuková zahrada bude i nadále sloužit ke zefektivnění procesu výuky i navázání pozitivního vztahu dětí k přírodě. Náklady spojené s realizací projektu byly plně hrazeny z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. O průběhu jeho realizace se můžete dočíst na této stránce níže.

Realizace projektu byla rozdělena do několika dílčích aktivit:

Terénní úpravy

V rámci terénních úprav byl původní, nevyhovující povrch hřiště odstraněn a chybějící materiál nahrazen dovezenou zeminou. Dále byl vytvořen přírodní val, který byl spolu s revitalizovaným hřištěm zatravněn.

 

 

 

 

 

Zabudování herních prvků

Vytvořená herní plocha a přírodní val byly doplněny o 10 dřevěných špalků o různé výšce a šesti kusy různých pneumatik uložených vertikálně i horizontálně. Tyto práce byly provedeny za výpomoci rodičů žáků školy.

Založení jednotlivých prvků přírodní učebny a pěstitelské práce

Zeleninový záhon

Zeleninový záhon o ploše 3 m2 vznikl zrytím nevyužívané půdy žáky 9. ročníku, ohraničení regionálně typickými kameny obstarali žáci 2. a 3. ročníku, osázení proběhlo v rámci výuky pracovních činností žáky ostatních ročníků.

Bylinková zahrádka

Bylinková zahrádka byla založena ve čtyřech palisádových truhlících – zaměstnanci školy vyplnily truhlíky zakoupenou zeminou a žáci 3. – 5. ročníku je v rámci výuky pracovních činností osázeli sazenicemi různých druhů bylinek, které byly obstarány ze zdrojů zaměstnanců školy a rodičů žáků školy. Vypěstované bylinky byly použity ve školní jídelně.

Ovocná zahrada

Žáci 9. ročníku zryli půdu v blízkosti dvou stávajících ovocných stromů a po obvodu vzniklého kruhu o průměru 3 m vysázeli žáci 5. ročníku zakoupené sazenice rybízu (okolo každého stromu 10 keříků).

Okrasná zahrada

Okrasná zahrada byla založena na ploše 10 m2, přičemž byla tato plocha dále doplněna o 6 palisádových truhlíků. Záhony byly zryty žáky 8. a 9. ročníku, další úpravy provedli žáci 4. ročníků. Sadbu provedli žáci 1. – 5. ročníku. Péče o okrasnou zahradu bude rozdělena mezi všechny ročníky.

Divoký koutek

Divoký koutek je představován plochou o rozloze 3 m2, na kterou byl umístěn různý organický i anorganický materiál za dostatku prostoru pro uchycení planých rostlin.

Koutek neživé přírody

Různý neživý materiál byl uložen na plochu o rozměrech 0,5 x 3 m a ohraničen i vnitřně rozčleněn pomocí přírodní kulatiny. Materiál byl nasbírán během vycházek do přírody, ohraničení provedli žáci 5. ročníku.

Poznávací kout s jehličnany

Do rohu školní přírodní učebny byly učitelkami pracovních činností zasazeny sazenice smrku, borovice, jedle a modřínu.

Živý plot

Živý plot byl vysazen jako ohraničení části přírodní učebny. Sazenice rakytníku řešetlákového, habru obecného a ptačího zobu byly zasazeny žáky 8. a 9. ročníku.

 

 

 

 

Vybavení přírodní učebny

Přírodní učebna byla za účelem udržitelnosti využití doplněna o komponenty nepřírodního charakteru. Pro sběr dešťové vody byla instalována do svodu okapu klapka ústící do plastového sudu, pro kompostování biologického materiálu byl do prostor přírodní učebny umístěn kompostér. Pro účely údržby školní přírodní učebny bylo pořízeno zahradnické nářadí (rýče, motyky, hrábě, kypřiče půdy, zahradnické lopatky, sázecí kolíky, pila, plotové nůžky, zahradnické nůžky, kbelíky), dále pak pracovní rukavice a proutěné koše. Jako součást vybavení byly instalovány výrobky žáků školy – hnízdní budky, krmítka a pitítka pro ptáky.

Vybudování výukového a relaxačního koutku

Pro účely výuky i relaxace byly pořízeny a instalovány následující prvky – dřevěný stůl s lavicemi, kláda na sezení a sedací špalky.

 

Projekt byl k 18. 6. 2014 ukončen, podrobnosti o jeho realizaci si můžete přečíst v závěrečné zprávě.