Rozvíjíme se

Projekt „Rozvíjíme se“

 

Od 1.2.2019 - 31.1.2021 je naše škola realizátorem projektu "Rozvíjíme se" s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011135, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání Celková výše podpory činí 2 425 827 Kč.