Projekt EU – Peníze základním školám

Naše škola se zapojila do projektu Peníze EU školám. Projekt byl realizován od září 2010 do února 2013.
Projektový záměr školy se soustředil na několik oblastí využití finančních prostředků EU: 

• na individualizaci výuky, tj.dělené hodiny jazyků, informatiky, matematiky a chemie

• na inovaci výuky – vytváření vlastních materiálů využitelných v rámci školy, podněcujících k prohlubování čtenářské dovednosti

• na další vzdělávání pedagogických pracovníků

• získané finanční prostředky umožnily i nákup učebnic, didaktické techniky a dalšího vybavení