Národní plán obnovy , komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Škola je v roce 2022 příjemcem dotace na prevenci digitální propasti a na pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.