Najdi si cestu k technice

V letošním školním roce je naše škola zapojena do projektu „Najdi si cestu k technice“, který volně navazuje na předchozí projekt „Moje volba – moje budoucnost„. Ve spolupráci s ISŠ Sokolnice – garantem projektu – navštíví naši žáci řadu zajímavých pracovišť, k nám zase zavítají studenti, kteří připraví pro naše žáky zajímavé besedy a exkurze.